Deze vragen mag een werkgever je niet stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Bij een sollicitatiegesprek wil een werkgever zo veel mogelijk te weten komen over de kandidaten. Op die manier wil hij een zo goed mogelijke keuze kunnen maken. Toch betekent dit niet dat hij zomaar om het even wat kan vragen.

Als sollicitant moet je niet zomaar alle vragen die een werkgever je stelt accepteren. Je werkgever moet nu eenmaal je privacy respecteren. Vragen omtrent je privéleven mogen enkel worden gesteld als ze nodig zijn om je geschiktheid te beoordelen rekening houdende met de kenmerken en vereisten van de job. Sommige vragen gaan dan ook te ver. We geven een aantal voorbeelden.

Burgerlijke staat en kinderwens

De kandidaat-werkgever mag vooreerst in principe geen vragen stellen of je verloofd bent, samenwoont of getrouwd bent. Hij mag al evenmin -en dat is vooral voor jonge vrouwen van belang- vragen stellen over je kinderwens. Ook vragen over je seksuele geaardheid zijn uit den boze. Dit betreft namelijk een privé-aangelegenheid.

Lid van een vakbond?

De werkgever mag je al evenmin vragen of je lid bent van een vakbond. Hij mag ook geen vragen stellen naar je geloofs- of politieke overtuiging. Op die regel bestaat bijvoorbeeld een uitzondering als deze vragen van belang zijn voor de job die je wil gaan uitoefenen. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat je zou willen gaan lesgeven in het katholiek onderwijs.

Je actuele inkomen

Vragen over je actuele inkomsten hoef je ook niet te beantwoorden. Ook daar heeft je werkgever geen zaken mee. Niettemin wil je het misschien zelf wel ter sprake brengen om op die manier bij je nieuwe werkgever een hoger loon te kunnen bekomen.

Hoe gezond ben je?

Tenslotte mag je werkgever je bijvoorbeeld ook niet vragen naar je gezondheidstoestand. Ook de vraag naar een eventueel gerechtelijk verleden dat je zou hebben is vaak uit den boze tenzij dit van belang zou zijn voor de functie waarvoor je solliciteert.

Jan Roodhooft, advocaat