Als een werkgever bij de sollicitatie geen open kaart speelt…

Tijdens een sollicitatiegesprek stelt een werkgever je heel wat vragen. Maar kan je ook verwachten dat hij open kaart speelt over zichzelf? En wat kan je doen als dat niet gebeurt? Een vonnis van de arbeidsrechtbank in Antwerpen gaat in op die vraag.

Wat was er gebeurd?

Een dame die een mooie functie had bij haar werkgever wilde zich ‘verbeteren’. Ze solliciteerde bij een ander bedrijf waar ze ook werd aangeworven. Vrij snel na de aanwerving bleek dat de nieuwe werkgever in niet al te beste financiële papieren zat en dat er een wijziging kwam binnen de aandeelhoudersstructuur. De werkneemster werd zelfs ontslagen.

De dame in kwestie liet het er niet bij en vroeg van de werkgever een extra schadevergoeding. Zij was van oordeel dat die een fout had begaan door de slechte toestand van het bedrijf en de geplande aandelenoverdracht te verzwijgen tijdens de sollicitatiegesprekken. Mocht zij de werkelijke toestand gekend hebben, zou zij -naar eigen zeggen- namelijk geen arbeidsovereenkomst hebben ondertekend en haar toenmalige job niet hebben opgezegd.

Wat besliste de rechter?

De arbeidsrechtbank volgde de werkneemster niet in haar redenering. Volgens de rechtbank hoeft een werkgever aan een sollicitant niet spontaan informatie te geven over de eigendomsstructuren van de onderneming. Bovendien werd in dit geval de beslissing om een overnemer te zoeken pas genomen na de indiensttreding van de dame.

Daarnaast kon de dame zich volgens de rechter ook niet beroepen op de slechte financiële toestand van het bedrijf. De werkgever diende die niet aan haar mee te delen omdat deze informatie in belangrijke mate openbaar is. De dame had dan ook zelf de financiële toestand van het bedrijf moeten nakijken.

Wat te onthouden?

Als een werkgever tijdens een sollicitatiegesprek bepaalde zaken verzwijgt over het bedrijf waarbij je wil gaan werken, kan je in principe soms een schadevergoeding vragen. Je zal dan een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beiden moeten bewijzen. De werkgever waar je gaat solliciteren, moet je meer bepaald uit eigen beweging die informatie meedelen, die hij kende of behoorde te kennen en waarvan hij wist of behoorde te weten dat die voor jou als sollicitant substantieel of van doorslaggevende betekenis is. Hou er wel rekening mee dat je zelf ook de verplichting hebt om informatie in te winnen.

Dat het in de praktijk niet altijd gemakkelijk is om op deze basis een schadevergoeding te vragen bewijst dit vonnis.

Jan Roodhooft, advocaat

Bron: Arbeidsrechtbank Antwerpen, 20 januari 2001, www.juridat.be