7 manieren om een blijvende indruk te maken tijdens een sollicitatiegesprek

Een succes maken van je sollicitatiegesprek doe je door een blijvende indruk na te laten. Met deze zeven tips gaat jou dat alvast aardig lukken.

1. Neem het jobprofiel gedetailleerd onder de loep

Wanneer je het jobprofiel als je binnenzak kent, ben je al half op weg. Tijdens het sollicitatiegesprek kan je daar dan immers regelmatig op inpikken en praktische voorbeelden aanhalen die relateren aan de eigenlijk jobinhoud.

2. Spreek over je realisaties

Een rekruteerder laat je niet op gesprek komen om je te laten herhalen wat in je cv staat. Hij wil jou vooral als persoon leren kennen, maar ook van jou horen wat je er professioneel zoal van gebakken hebt.

3. Pik in op actueel nieuws van het bedrijf

Als je een rekruteerder echt een goed gevoel wil bezorgen, moet je inpikken op de actualiteit rond het bedrijf. Iets leuks gezien op sociale media of in de kranten? Pik dat dan op en vooral: ventileer er je eigen mening over naar de rekruteerder toe.

4. Stel zelf ook vragen

Een sollicitatiegesprek is geen eenrichtingsverkeer. Maak zelf ook een lijstje van vragen waarin je het hebt over de toekomstvisie van de onderneming, hoe jij jezelf daarbinnen kan ontplooien en hoe de rekruteerder de onderneming zelf ziet.

5. Zet een zelfverzekerd imago neer

Een sollicitatiegesprek is een poging tot professionele match. Niet minder of meer. Lukt het niet, dan moet je daarvan niet uit je lood geslagen zijn. Jij blijft wie je bent. Loopt het gesprek niet zoals verwacht en probeert de rekruteerder je uit je comfortzone te halen, blijf dan beheerst en in je eigen energie.

6. Straal positiviteit uit

Geef je positiviteit, dan krijg je die doorgaans ook terug. Dat betekent dat je op gesprek verschijnt met een glimlach, ontspannen, actief luistert, een constructieve dialoog voert, regelmatig glimlacht en vooral open bent over je professionele aspiraties.

7. Ga met de rekruteerder om als een mens

Achter de rekruteerder schuilt ook maar een mens. De boodschap: we blijven mensen onder mekaar. Heb het uiteraard over de job en je verwachtingen op dat vlak en geef de rekruteerder ook de ruimte om te ontdekken wie jij bent. Blijf echter bovenal een mens die met een ander mens een constructief gesprek heeft.

Pascal Dewulf