5 fouten die je ook vandaag nog maakt bij sollicitatiegesprekken

Op de site Fast Company Iazen we een interessante bijdrage van James Sukadow, van het bedrijf CH Consulting. Hij zegt daarin dat hij in de loop der jaren honderden kandidaten voor zich had voor een sollicitatiegesprek en dat hij ook in 2016 nog altijd een aantal fouten ziet terugkomen, die sollicitanten beter niet zouden maken omdat ze op één of andere manier de rekruteerders toch doen twijfelen over de capaciteiten van die kandidaten. De volgende vijf fouten komen volgens hem nog altijd vaak voor.

1. Te veel over “we” spreken

Als je tijdens een sollicitatiegesprek spreekt over wat je in je vorige job hebt gedaan, is het verstandig om jezelf niet al te veel te bewieroken en duidelijk aan te geven dat je in staat bent om samen te werken in team. Maar daar zit een valkuil aan vast. Als je het altijd en steeds weer over “we” hebt, bestaat de kans dat de rekruteerder zich op een gegeven ogenblik gaat afvragen of jouw rol in het team er misschien alleen maar in bestond om koffie in te schenken en broodjes te halen. Je moet voor ogen houden dat het er bij het gesprek om gaat om jou aan te werven en niet om het team aan te werven. Je mag het wel hebben over wat het team heeft verwezenlijkt, maar je moet de focus houden op jouw specifieke rol daarbij.

2. Te veel het “wat” uitleggen in plaats van het “hoe”

De meeste kandidaten zijn getraind om bij een gesprek de nadruk te leggen op de resultaten die ze hebben bereikt. Dat mag, maar vergeet ook niet uit te leggen hoe je die resultaten hebt bereikt. Het kan dus geen kwaad om te zeggen hoe je relaties hebt ontwikkeld die geholpen hebben om tot resultaten te komen.

3. Te weinig vragen hebben voor de interviewer

Het is algemeen bekend dat de rekruteerders aan kandidaten de kans geven om op het einde van het gesprek zelf vragen te stellen. Nog altijd gebeurt het te vaak dat kandidaten die kans voor open doel laten liggen. Stel vragen over hoe het bedrijf geleid wordt, over de bedrijfscultuur, over wat je tijdens het gesprek gehoord hebt, want dat toont niet alleen dat je goed voorbereid en echt geïnteresseerd bent, maar ook dat je in staat bent om een gesprek samen te vatten.

4. Nooit “ik weet het niet” durven zeggen

Hoe goed je je ook op een sollicitatiegesprek voorbereidt, er zullen altijd vragen komen waarop je het antwoord schuldig moet blijven. Probeer dan niet tot elke prijs te doen alsof je het antwoord wel kent, maar geef gewoon toe dat je het niet weet. Probeer wel de tegenwoordigheid van geest te hebben om tegelijk aan een gelijkaardige vraag te denken waar je het antwoord wel op weet en stuur het gesprek in die richting. Dan zal het feit dat je hebt toegegeven dat je iets niet weet, meer in je voordeel dan in je nadeel spelen.

5. Vergeten dat er een follow up nodig is

Het mag dan 2016 zijn, dat betekent niet dat het ouderwets is om na het gesprek een mailtje te sturen met een dankwoordje. Niet om opnieuw eindeloos je kwaliteiten te roepen, wel om op een heel korte en eenvoudige manier te tonen dat je initiatief neemt, belangstelling toont en begrijpt hoe het in standhouden van langetermijnrelaties werkt. Het kan een argument zijn voor de rekruteerder om je alsnog een kans te bieden.

Geert Degrande