Onbetaald verlof: verworven recht of gunst?

Je hebt het even gehad met je job en wil er stante pede tussenuit. Even op adem komen en je energieniveau terugvinden. Dan maar richting je baas voor onbetaald verlof?

Onbetaald verlof of het zogenaamde verlof zonder wedde is helaas geen verworven recht. Het is wel degelijk een gunst. Het kan alleen indien jij en je baas met wederzijdse toestemming akkoord gaan. Weet echter dat er niet echt een wettelijk kader is voor onbetaald verlof. Je komt als het ware in een grijze zone terecht omdat je niet geniet van het recht op betaald verlof, wettige vakantiedagen, jaarlijkse vakantie of tijdskrediet. Arbeidsongeschikt bent je ook al niet. Er is dus geen wettelijk omkadering die voortspruit uit je arbeidsovereenkomst.

Duidelijke afspraken

Je valt dus op alle (professionele) vlakken uit de boot. Daarom zal je met je baas duidelijke afspraken moeten maken over hoe jouw verlof zonder wedde zal verlopen. Wat met je bedrijfswagen, laptop of smartphone? Maar ook: moet je nog ter beschikking blijven voor dringende gevallen op je werk? Al die dingen kan je best vastleggen in een overeenkomst die jullie dan samen ondertekenen.

Uit eigen zak

Tijdens je onbetaald verlof heb je uiteraard geen recht op een wedde. Dat heeft ook gevolgen op het vlak van sociale zekerheid (ziekte- en invaliditeitsuitkering, pensioenregeling). Daar kan je gelukkig wel een mouw aan passen door (maximum 3 maanden) een voortgezette verzekering aan te gaan. Dan ben je toch alweer drie maanden gedekt. Daarvoor moet je uiteraard bijdragen betalen en die gaan uit eigen zak. Je voelt het: financieel word je er niet echt beter van. Ook wanneer je ziek valt in die periode (en die voortgezette periode niet hebt betaald of buiten die periode valt) zit je dus in moeilijk vaarwater. Je werkgever heeft immers geen enkele verplichting om jou daarin tegemoet te komen.

Vrijheid, blijheid

Alsof dat nog niet genoeg is, verlies je ook vakantiedagen. Hoeveel hangt af van de duur van je onbetaald verlof. De gevolgen daarvan voel je echter pas in het jaar volgend op het jaar dat je je verlof zonder wedde nam. Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt immers altijd berekend op het aantal gewerkte dagen van het voorgaande jaar. Besluit je om na je verlof zonder wedde je ontslag in te dienen, dan telt de periode van het onbetaald verlof ook niet mee in de wachttijd voor een werkloosheidsuitkering. Verlof zonder wedde staat dan misschien synoniem voor vrijheid, blijheid, toch heeft het ook een aantal gevolgen die je zeker niet uit het oog mag verliezen.

Pascal Dewulf