Deze soorten tijdskrediet kan je nemen

Tijdskrediet (zonder motief) gebruik je meestal om een professionele adempauze in te lassen. De hamvraag: welke soorten tijdskrediet bestaan er zoal?

Ruwweg bestaan er drie verschillende soorten tijdskrediet (zonder motief en waarop dus iedere werknemer in principe recht heeft): het volledig tijdskrediet (je werkt niet meer), het halftijds tijdskrediet (je werkt halftijds) en het 1/5 tijdskrediet (je werkt tijdelijk 4/5).

Volledig en halftijds tijdskrediet kan je opnemen voor een minimumperiode van 3 maanden en een maximumperiode van 1 jaar. De duur van 1 jaar kan onder specifieke voorwaarden ook worden verlengd tot, jawel, maximum vijf jaar.

Ook heb je het systeem van 1/5 tijdkrediet. Dat kan je gedurende minimum 6 maanden en maximum vijf jaar bekomen. Die 4/5-werkweek kan je dan naar eigen keuze (in overleg met jouw werkgever) invullen met één vrije dag per week ofwel 2 halve vrije dagen.

Belangrijk: vanaf 1 januari 2015 werden de uitkeringen voor tijdskrediet zonder motief afgeschaft en werd de leeftijd vanaf dewelke je toch van een uitkering kan genieten bij (gedeeltelijk) tijdskrediet opgetrokken van 55 jaar naar 60 jaar.

Tijdskrediet mengen

Voorts is het ook mogelijk om de verschillende systemen van tijdskrediet te gebruiken. Je kan dus perfect een aantal maanden halftijds werken en vervolgens bijvoorbeeld een jaar 4/5. Uiteraard ligt de zaak dan wat gecompliceerder en moet je mogelijk even (via jouw werkgever) aankloppen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Last but not least zijn er ook een aantal praktische voorwaarden om je tijdskrediet op te nemen. Om te kunnen genieten van 4/5 tijdskrediet moet je voltijds gewerkt hebben in de twaalf maanden voorafgaand aan je aanvraag. Om halftijds tijdskrediet op te nemen, moet je dan weer minstens 3/4 hebben gewerkt tijdens de twaalf maanden die aan je aanvraag is voorafgaan.

In bedrijven met meer dan 10 werknemers is het opnemen van het tijdskrediet een recht. Zowel voor de opbouw van je pensioenrechten als in geval van werkloosheid behoud je je rechten wanneer je tijdskrediet hebt opgenomen. Over het tijdskrediet met motief later meer.

Pascal Dewulf