10 dingen die je nog niet wist over tijdskrediet

Een wereldreis maken op kosten van de overheid? Dat kan al een tijdje niet meer. Sinds begin 2015 zijn de regels over tijdskrediet een pak strenger geworden. Wanneer heb je er nog recht op en welke nieuwe controles zijn op komst? Tien dingen die je nog niet wist over tijdskrediet.

1. Tijdskrediet was nooit eerder zo populair in ons land. Ongeveer 143.000 Belgen genoten het afgelopen jaar van tijdskrediet, of zo’n 9.000 meer dan in 2014. En dat ondanks de strengere voorwaarden.

2. Toch is er sinds dit jaar een kentering aan de gang. In het eerste trimester van 2016 daalde het aantal werknemers dat tijdskrediet neemt met 8% tegenover vorig jaar. De RVA zal dit jaar naar schatting 27 miljoen euro minder moeten uitgeven aan tijdskrediet. Dat is dan toch een gevolg van het minder aantrekkelijk maken van het stelsel.

3. Je kan vandaag nog wel degelijk tijdskrediet zonder motief nemen – die vorm is niet afgeschaft! Alleen levert het geen uitkering van de RVA meer op en telt het niet meer mee voor je pensioen. Het tijdskrediet zonder motief is dus eerder een soort onbetaald verlof geworden dan een tijdskrediet.

4. Toch kiezen de meeste werknemers voor deze vorm van carrièrepauze. In 2015 was tijdskrediet zonder motief goed voor 56% van alle tijdskredietdossiers.

5. Het ene tijdskrediet sluit het andere niet uit. Bovenop het tijdskrediet zonder motief kan je dus ook tijdskrediet met motief opnemen, en omgekeerd. Het gaat onder meer om de opvoeding van een jong kind, het verlenen van palliatieve zorgen, het verzorgen van een zwaar ziek familielid of het volgen van een erkende opleiding.

6. Tijdskrediet is een recht: je kan het afdwingen als werknemer. Je doet dus geen aanvraag, maar brengt de werkgever op de hoogte met een ‘kennisgeving’. Al is het ook geen absoluut recht: wanneer je bedrijf maximaal tien werknemers telt, moet je toch rekenen op de goodwill van je werkgever. Grotere bedrijven kunnen de begindatum uitstellen als meer dan 5% van het personeel tegelijk tijdskrediet opneemt.

7. Wist je dat tijdskrediet niet bestaat voor ambtenaren? In de openbare sector is er een ander systeem in voege, de loopbaanonderbreking. Momenteel genieten zo’n 70.000 ambtenaren van een loopbaanonderbreking.

8. Er zijn strengere controles op het tijdskrediet op komst. De regering wil bijvoorbeeld nagaan of werknemers die zorgen voor een zieke, wel voldoen aan de voorwaarden op tijdskrediet. Het is nog niet duidelijk hoe die controles zullen gebeuren.

9. Een gevolg van het tijdskrediet is dat het deeltijds werken in de lift zit. Zo is het aantal werknemers dat vier vijfden werkt, meer dan verdubbeld in de laatste vijftien jaar! In 2015 werkten er liefst 465.000 Belgen aan 70 tot 90%, zo meldt de FOD Economie. Vier vijfden werken wordt op die manier stilaan het nieuwe voltijds werken.

10. Er is weinig verschil tussen iemand die vier vijfden werkt en iemand die één dag per week tijdskrediet zonder motief opneemt. Ze zullen allebei 80% van een voltijds loon ontvangen, en ook de berekening van het vakantiegeld en het aantal verlofdagen is identiek. Maar bij tijdskrediet ben je wel beter beschermd tegen ontslag. Je werkgever mag je niet ontslaan tot drie maanden na de einddatum van het tijdskrediet.

Gerlinde De Bruycker