Welke afspraken heb jij rond thuiswerk?

Vier op de tien Belgen mogen thuiswerken. Dat is zo’n 10% meer dan voor corona.  Slechts de helft van de werknemers heeft hier ook duidelijke afspraken over met de werkgever. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team.

Van alle Belgen die thuis mogen werken, maakt 76% hier ook gebruik van. Ruim de helft doet dat om het werk beter af te stemmen op hun privéleven. Toch voelen werknemers nog heel wat knelpunten. Zo zeggen velen dat hun management te weinig oog heeft voor hun behoeften bij het thuiswerken.  Die behoefte ligt dan vooral bij een flexibeler inplanning van de dagen waarop ze thuis werken. “Voor werknemers met kinderen is flexibel thuiswerk extra belangrijk omdat ze de opvang van kinderen efficiënter kunnen regelen doordat ze minder tijd verliezen met pendelen. Hierdoor kunnen ze eventueel een tekort aan externe opvang tijdens de vakantiemaanden beter managen en zijn ze niet verplicht om daarvoor vakantiedagen op te nemen. Hiervoor moet er echter voldoende ruimte zijn om de werktijden aan te passen. Meer flexibiliteit over de organisatie van het werk is zowel voor werknemers als werkgevers nodig om in te spelen op specifieke en vaak tijdelijke noden, zoals schoolvakanties of piekmomenten op het werk”, legt Prof. Anja Van den Broeck van KU Leuven uit.

Impact op de contacten tussen collega’s

Toch zijn er amper afspraken over thuiswerk. Maar slechts de helft van de werknemers (51%) zegt dat hun werkgever hierover duidelijke afspraken maakt. Bij het maken van dergelijke afspraken is het belangrijk om de impact op het werken op kantoor niet uit het oog te verliezen. Zo spreekt slechts 20% van de werknemers die thuis werkt af met collega’s wanneer ze naar kantoor komen. 30% heeft minstens één vaste dag op kantoor zonder dat dit gecoördineerd wordt met de collega’s. En 24% mag zelf de dagen kiezen waarop die thuis werkt zonder afstemming met het team. Het gevolg is dan ook dat 42% van de werknemers amper collega’s ziet op kantoor. “De flexibiliteit moet in twee richtingen werken zodat er nog voldoende fysiek samengewerkt wordt op kantoor zonder dat men te veel van elkaar vervreemdt en dat de bereikbaarheid niet in het gedrang komt. Hierover goede afspraken maken, is dus nodig om zowel thuis- als kantoorwerk vlot en transparant te laten verlopen”, voegt Prof. Van den Broeck eraan toe.

Waar blijft het thuiswerkbeleid?

Ondanks het feit dat thuiswerken wijdverspreid is in ons land, laat een structureel thuiswerkbeleid in 1 op de 3 van de bedrijven en organisaties nog steeds op zich wachten. “Het blijft voor veel werknemers en werkgevers zoeken naar de juiste balans tussen thuis- en kantoorwerken. Thuiswerk biedt meer flexibiliteit en is goed voor het evenwicht tussen werk- en privéleven. Kantoor is belangrijk voor het samenwerken als team en het ervaren van de bedrijfscultuur. De mix tussen duidelijke afspraken, goede communicatie, aangepaste tools en voldoende sociale interactie tussen collega’s is daarom het recept voor succes. Een aangepast en door iedereen in de organisatie bekend en gedragen beleid voor hybride werken is daarom van cruciaal belang ”, geeft Wim Van der Linden, woordvoerder Tempo-Team, nog mee.

Mieke Vercruijsse