We willen graag twee dagen blijven telewerken

Uit een grootschalige enquête over telewerken in ons land, uitgevoerd door BDO België, blijkt dat deze nieuwe manier van werken voor de werknemers een blijver is. Twee dagen per week telewerken geniet de voorkeur. We zetten een aantal resultaten op een rijtje.

Uit de analyse van BDO België blijkt dat de coronacrisis als het ware een aardverschuiving heeft teweeggebracht: waar 67% van de respondenten nog nooit eerder aan telewerk had gedaan, werkt maar liefst 78% vier tot vijf dagen thuis sinds de pandemie. En de Belgische werknemer heeft duidelijk de smaak te pakken: de absolute meerderheid (95%) geeft aan ook na covid-19 minimum één dag per week te willen thuiswerken. 65% ziet zelfs twee of meer dagen zitten. Naarmate de pendeltijd toeneemt, verhoogt ook het gewenst aantal thuiswerkdagen.

Gaan bedrijven mee?

65% van de respondenten verwacht dat hun bedrijf ook na de coronacrisis thuiswerken faciliteert. Dat betekent echter dat zo’n 35% nog steeds twijfelt of de organisatie al dan niet zal investeren in deze nieuwe manier van werken. De verwachting dat er op telewerken wordt ingezet, is meer aanwezig bij medewerkers die voor grotere organisaties werken (> 500 werknemers). Binnen de publieke sector ligt het percentage dat het met deze stelling eens is iets lager.

Gevoel van vertrouwen

7 op de 10 van de Belgische werknemers geeft aan dat ze autonoom kunnen werken, dat er een gevoel van vertrouwen heerst en dat ze voldoende zelfsturende capaciteit ervaren. Fysieke afstand creëert niet noodzakelijk een afwezigheid van leiderschap. Over het algemeen ervaren medewerkers een gevoel van vertrouwen en bereikbaarheid wanneer hun leidinggevenden niet fysiek in de buurt zijn. Toch krijgt een kleine 30% van de medewerkers het gevoel nog te veel op hun gepresteerde uren te worden beoordeeld in plaats van op het werk dat ze leveren. Daarnaast geeft 30% aan dat ze zich niet voldoende gewaardeerd voelen in hun job.

Evenwicht werk-privé

Een evenwichtige work-life balans vinden blijkt nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Snel mails lezen in je pyjama, doorwerken tot ’s avonds laat, joelende kinderen in huis of huishoudelijke routinetaakjes die voor afleiding zorgen zijn een van de vele redenen waarom een kleine 30% soms sukkelt met het afstemmen van privé en professioneel.

Organisatiestructuur met telewerken

Bijna de helft van de respondenten geeft te kennen dat een organisatiecultuur die telewerken ondersteunt en stimuleert nog ontbreekt. Daarnaast staat het opstellen van een formeel beleid inzake telewerken hoog op de prioriteitenlijst.

Mieke Vercruijsse