Thuiswerk: tot 165 euro aan vergoedingen

Nu heel wat werknemers (gedwongen) van thuis uit werken, zou het wel eens kunnen dat thuiswerk na de coronacrisis ook meer en meer zijn ingang vindt in Vlaamse bedrijven. We zetten enkele zaken op een rijtje die nuttig om weten zijn bij structureel thuiswerk.

Thuiswerken zat ook al voor de coronacrisis in de lift. 22 procent van de Belgische werknemers werkte eind vorig jaar al één of meerdere dagen per week van thuis. Dat was een stijging van 5 procent tegenover het jaar ervoor. Thuiswerken zorgt voor minder tijdsverlies in de files en een betere work-life balance. Bovendien kun je ook gebruik maken van een aantal vergoedingen.

Forfaitaire onkostenvergoeding

Wie regelmatig van thuis werkt én hier ook een speciale ruimte voor inricht, kan aanspraak maken op 126,94 euro per maand. Dit is een forfaitair bedrag en dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, … Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers, ook als zij voorheen nooit van thuis werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Extra vergoeding voor pc en internet

Wanneer je gebruik maakt van je eigen thuiscomputer, kun je hiervoor 20 euro per maand ontvangen. Op voorwaarde dat je regelmatig van thuis werkt. Hetzelfde geldt voor de privé-internetaansluiting en -abonnement. Je kunt dus tot 40 euro per maand ontvangen van je werkgever als je zowel computer als internet van jezelf gebruikt.

Gecombineerde vergoedingen

De drie vergoedingen, namelijk de 126,94 euro forfaitair en 20 euro voor computer en nogmaals 20 euro voor internet, mogen gecombineerd worden. Dit betekent dat je bij thuiswerk tot 166,94 euro per maand kunt ontvangen als kostenvergoeding. Deze onkostenvergoedingen zijn belastingvrij en vrij van RSZ-bijdragen.

Thuiswerkpolicy

Heel wat bedrijven kiezen onder het mom ‘goede afspraken, goede vrienden’ voor een thuiswerkpolicy. Wat daar juist instaat, kan het bedrijf zelf bepalen, maar de kostenvergoeding is alvast goed om te vermelden. Dit is ook handig om erin te laten zetten: wanneer kan thuiswerk, zijn er bepaalde voorwaarden zoals maximum aantal dagen, reactiesnelheid op mails of telefoons, voorziet de werkgever materiaal? Als je werkgever nog geen policy uitgewerkt heeft, dan is het aangewezen hier toch eens achter te vragen.

(Mieke Vercruijsse)