Nood aan beleid rond nieuwe werkorganisatie

Telewerken is opnieuw verplicht voor vier dagen per week, waar dat mogelijk is. Bovendien worden er op de werkvloer al een hele tijd tal van sanitaire regels opgelegd. De organisatie van heel wat bedrijven werd het afgelopen anderhalf jaar danig overhoopgegooid. Er is nood aan nieuwe afspraken en een aangepast beleid en omkadering van het werk. Dat ontbreekt echter bij de meerderheid van de bedrijven en organisaties in ons land.

Arbeiders en bedienden zijn alvast vragende partij voor een aangepaste werkorganisatie. Dit is ook belangrijk voor hun optimaal functioneren, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team.

Hybride werken

Het aantal werknemers dat sinds het einde van de lockdown zowel thuis als op kantoor werkte, verdubbelde van 11% voor de aanvang van de pandemie naar 21% vandaag. En als meer werkgevers open zouden staan voor hybride werken zou dat aantal nog eens kunnen verdubbelen naar 40%. Maar dat hybride werken komt duidelijk als struikblok naar voren uit het onderzoek. Werkgevers zetten nog onvoldoende of zelfs niet in op hybride werken. Zo wil een op de vijf werkgevers zijn werknemers nooit van thuis laten werken en wordt 16% van de ambtenaren en bedienden zelfs onder druk gezet door zijn leidinggevende om op kantoor te werken. Nochtans scoren hybride werkers op vlak van optimisme, werk-privébalans, motivatie, jobinhoud en geluk significant beter dan werknemers die verplicht enkel op kantoor werken. “Hybride werkers genieten ook vaker steun van hun organisatie, zijn meer tevreden en zijn productiever dan mensen die enkel en alleen op kantoor werken”, zo vertelt Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team.

Nood aan goede omkadering

Om optimaal te functioneren, moet het hybride werken ook goed omkaderd worden met de juiste afspraken en managementstijl. Werknemers moeten de afwisseling thuis en kantoor afstemmen op de noden van het werk, de organisatie en de collega’s. Dat wordt nog vaak onderschat. Hoewel bedienden en ambtenaren vinden dat hun leidinggevende oog moet hebben voor hun noden op het vlak van thuiswerken en moet zorgen voor een goede omkadering, ontbreekt het in veel organisaties nog aan een specifiek telewerkbeleid. In een op de drie bedrijven maken werknemers individuele afspraken met hun leidinggevende over al dan niet thuiswerken. In ongeveer evenveel bedrijven worden die afspraken in teamverband gemaakt. Nog eens ruim een vijfde heeft een formeel beleid rond telewerk vastgelegd in een apart telewerkcharter of -beleid.

Ook arbeiders vragen specifiek beleid

Arbeiders, die meestal niet van thuis kunnen werken, verwachten in het postcoronatijdperk eveneens een aangepast werkvloerbeleid. Zo wil bijna de helft van de arbeiders een duidelijk sanitair beleid en verwacht een op de drie meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer. Ruim een kwart van de arbeiders wil dat hun leidinggevende ervoor zorgt dat de afspraken rond de sanitaire maatregelen op het werk ook goed worden nageleefd.

Mieke Vercruijsse