Kan een werkongeval ook als je thuiswerkt?

Met de veiligheidsmaatregelen die rond het coronavirus van kracht zijn, werken heel wat mensen momenteel verplicht thuis. De hamvraag: kan je ook in je thuiskantoor een werkongeval krijgen?

Het coronavirus legt het leven van alledag drastisch aan banden. Zopas besliste de overheid ook om werknemers zoveel als mogelijk te laten thuiswerken. Vooral schermwerkers zijn de komende weken voornamelijk vanuit hun thuiskantoor aan de slag. De hamvraag: wat gebeurt er wanneer je thuis van de trap valt of je enkel verstuikt terwijl je even tussendoor om koffie gaat?

Wetswijziging

Ben je thuis aan de slag voor je werk, dan kan je er op dat moment van uitgaan dat het een werkongeval betreft. Als telewerker ben je dus wel degelijk beschermd. Er bestaat daar niet langer onduidelijkheid over. Door de wetswijziging van 27 januari 2019 werden immers een aantal lacunes weggewerkt in de arbeidswetgeving rond telewerk. Die update gebeurde in het kader van een grondige herziening van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Die was op heel wat vlakken erg gedateerd, ook op het vlak van telewerk. De oorspronkelijke wet maakte bovendien een verschil op het vlak van arbeidsongevallen voor medewerkers die op kantoor dan wel (structureel) thuiswerk verrichtten.

Ook voor de occasionele thuiswerker

Praktisch betekent dit dat ook wanneer je occasioneel thuiswerkt, bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, je voortaan ook beschermd bent op het vlak van arbeidsongevallen. Sterker nog: ook bepaalde verplaatsingen gelden als arbeidsgerelateerd. Werk je bijvoorbeeld thuis en breng je je kleuter weg naar de crèche of loop je ’s middags bij de bakker om de hoek voor een broodje en krijg je een ongeval, dan geldt dat in principe als arbeidsongeval. Op dat moment bestaat een (weerlegbaar) vermoeden dat je ongeval een arbeidsongeval is.

Werkgerelateerd

Structurele thuiswerkers dien(d)en een ondertekende overeenkomst te hebben. Als occasioneel thuiswerker volstaat “elk ander document dat het telewerk generiek of punctueel, collectief of individueel, toelaat”. Een collectieve e-mail van je bedrijf dat er kan worden thuisgewerkt, is op dat vlak ook een document. In principe moet dit document de plaats of de plaatsen waar het telewerk verricht wordt en de periode van de dag waarin arbeid kan verricht worden, vermelden. Met de coronacrisis komt het initiatief echter van de overheid en is het je bedrijf dat moet volgen. Er kan in die optiek worden van uitgegaan dat je thuiswerkt vanuit je woonplaats. Nogmaals: ben je thuis aan de slag voor je baas, dan kan er enkel sprake zijn van een arbeidsongeval wanneer jouw activiteit ook rechtstreeks is gerelateerd aan je werk. Ga je tussendoor even de tuin omspitten en smak je daarbij tegen de grond, dan is dat uiteraard geen werkongeval.

Pascal Dewulf