Het is nu officieel: waarom jij thuis productiever bent dan op kantoor

Bijna de helft van werknemers geeft aan dat hun productiviteit tijdens de coronapandemie waarbij ze thuiswerkten, hoger lag dan op kantoor. Dat blijkt uit een recent, internationaal onderzoek van Robert Walters, gespecialiseerd in rekrutering en selectie.

Uit internationaal onderzoek dat specialist in rekrutering en selectie Robert Walters voerde, geeft bijna de helft van de werknemers aan thuis meer werk te kunnen verzetten. Toch lijkt thuiswerk niet voor iedereen wonderen te verrichten. Voor 29% van de werknemers die antwoordden op de enquête, heeft de werkplek geen invloed op de productiviteit. Een kwart van de respondenten geeft dan weer aan thuis minder werk te verzetten. 11% van de werkgevers ziet op hun beurt een daling, 29% een verhoging van de productiviteit. Daarnaast geeft bijna een op de twee ondervraagde werkgevers aan geen verandering te zien op het vlak van productiviteit. Het nettoresultaat op het vlak van productiviteit vanuit het oogpunt van werkgevers is dus eveneens grotendeels positief.

De werkplek maakt het verschil

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat plek die werknemers tot hun beschikking hebben om thuis te werken, grote invloed heeft op hun productiviteit. Zo waren mensen die vanuit bed of in de zetel werkten nauwelijks productief. Werken aan de keukentafel kwam de productiviteit al wat meer ten goede. De beste resultaten (68%) werden behaald door mensen die beschikten over een aparte werkkamer. “Voorheen werd er door veel mensen wel eens thuisgewerkt, maar dat het de voorbije weken op zo’n grote schaal is gebeurd, is uniek. De bestaande vooroordelen over verminderde productiviteit van werknemers bij thuiswerken, kunnen we door het thuiswerk-experiment van de afgelopen maanden ontkrachten”, aldus Özlem Simsek, managing director bij Robert Walters België.

Elk voordeel heeft zijn nadeel

Flexibiliteit, afleiding en wegvallen van reistijd beïnvloeden productiviteit. Opmerkelijk is echter dat dezelfde thuiswerkfactoren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de productiviteit. Terwijl de één juist opbloeit door de flexibelere werktijden, heeft de ander juist last van die flexibiliteit. Sommige werknemers merken dat hun productiviteit hoger is doordat ze thuis minder vaak worden afgeleid, terwijl anderen aangeven dat hun productiviteit daalt omdat er thuis juist meer afleiding is. Het wegvallen van de reistijd wordt door vrijwel iedereen als plezant ervaren.

Flexibele werktijden

Een globale tendens die uit het onderzoek naar voren komt, is dus wel degelijk dat professionals meer werk verzetten door het flexibel kunnen indelen van de eigen werkuren. Wellicht zijn zij door het thuiswerken beter in staat om hun werkdag aan te passen aan hun eigen bioritme. Zo kan een ochtendmens vroeger beginnen en eerder stoppen, terwijl een avondmens net later begint en langer doorgaat, wat de concentratie ten goede komt. Toch werkt deze vrijheid niet voor iedereen. Van de werknemers die hun productiviteit de afgelopen weken zagen dalen, wijst 20% de grote mate van flexibiliteit als schuldige aan. Vooral alleenstaanden hebben moeite met het aanbrengen van structuur in hun dag. Hier hebben werknemers met thuiswonende kinderen en samenwonende werknemers volgens het onderzoek nagenoeg geen last van.

Pascal Dewulf