Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen rond telethuiswerk

Vrijdag 30 oktober werd een nieuwe ‘lockdown’ aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Intussen werd ook het Ministerieel Besluit gepubliceerd dat aangeeft wat de nieuwe maatregelen zijn. Maar wat staat daar precies in inzake telethuiswerk? Wat moet je hierover weten?

Het wordt verplicht

Door de nieuwe maatregelen wordt telethuiswerk in principe verplicht vanaf 2 november. Het uitgangspunt daarbij is dat telethuiswerk verplicht is bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten en voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is door de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Als het onmogelijk is om thuis te werken moet je werkgever je een attest of een ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van je aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Niet mogelijk, en dan?

Voor het geval telethuiswerk niet kan worden toegepast, geeft het Ministerieel Besluit meteen aan wat er dan wel moet gebeuren. Meer bepaald moet de onderneming maatregelen nemen om de maximale naleving van de afstandsregels te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Bovendien moet de onderneming maatregelen nemen om een maximumniveau van bescherming te bieden. Het gaat daarbij dan om de voorschriften die staan in de ‘Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan‘, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Die regels worden aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Als werknemer bent je trouwens verplicht om de in de onderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Essentiële bedrijven

Er geldt een ‘mildere’ regeling voor de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, alsook voor de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten. Meer bepaald moeten zij maatregelen nemen om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen.

Jan Roodhooft, advocaat