Dit moet je weten over de nieuwe cao rond telewerk

Vorige week werd een nieuwe cao afgesloten die je rechten en plichten regelt als je van thuis uit werkt omdat dat verplicht of aanbevolen wordt in het kader van de coronamaatregelen. Maar wat moet je daarvan weten?

Heel wat bedrijven waar de werknemers verplicht of aanbevolen thuiswerken hebben nog geen regeling uitgewerkt rond zo’n telewerk. Een nieuwe cao verplicht ondernemingen die nog geen kader voor telewerk hebben opgezet om dat nu wel te doen. De cao geldt sinds 26 januari 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2021.

Arbeidsvoorwaarden

De nieuwe cao geeft vooreerst aan dat de arbeidsvoorwaarden van de telewerker niet anders zijn dan de arbeidsvoorwaarden die zouden gelden wanneer hij op de bedrijfslocatie werkt.

Bovendien geldt als regel dat je als telewerker in principe zelf je werk regelt binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur. De werkbelasting mag niet worden opgedreven. Je werkgever mag op gepaste en proportionele wijze controle uitoefenen, maar je moet worden geïnformeerd over de manier waarop dit gebeurt.

De cao zet werkgevers en werknemers ook aan om duidelijke afspraken te maken over de uurroosters die van toepassing zijn voor telewerkers, over hoe controle plaatsheeft ten aanzien van de te behalen resultaten en over de bereikbaarheid en onbereikbaarheid van de telewerker die bestaan uit de ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke de telewerker te bereiken moet zijn of niet te bereiken is, tijdens de in de onderneming geldende arbeidsduur. De middelen om de telewerker te bereiken, kunnen gepreciseerd worden.

Apparatuur

De cao zegt verder dat ondernemingen afspraken moeten maken over de terbeschikkingstelling van nodige apparatuur of over de kostenvergoeding indien gebruik gemaakt wordt van persoonlijke apparatuur. Ook krijgt de werknemer informatie over de bescherming van de gegevens van de onderneming en de mogelijke beperkingen en sancties ten aanzien van het gebruik van ICT-apparatuur en toepassingen.

Isolatie vermijden

De cao geeft verder bijvoorbeeld ook aan dat de werkgever passende maatregelen moet nemen om isolatie van de thuiswerkende werknemer te voorkomen.

Jan Roodhooft, advocaat