Dit is hoe de coronapandemie de digitale transformatie ook op jouw werkplek aanjaagt

De coronapandemie heeft op de werkplek een abrupte ommezwaai gecreëerd. We zijn immers met z’n allen anders gaan (samen)werken. Of: hoe een piepklein virus onrechtstreeks de digitale transformatie op jouw werkplek aanjaagt.

De kans is groot dat ook jij vandaag nog steeds vanaf je thuiswerkplek aan de slag bent. Je draait je hand er niet meer voor om. Je bent het gewoon, het lijkt bijna alsof het altijd zo is geweest. De coronapandemie verplichtte iedereen om zoveel mogelijk van thuis uit te werken. Vandaag loopt het thuiswerk voor heel wat mensen nog altijd gewoon door. Niet onbelangrijk detail: we zijn ondertussen ruim twee jaar verder.

Op volle snelheid

De digitale transformatie van de werkplek is dan ook op volle snelheid. Ben je de voorbije twee jaar van job veranderd? Dan zullen sollicitatierondes via beeldscherm je vast en zeker niet vreemd zijn. Ook het ‘inwerken’ op een nieuwe job gebeurde veelal vanop afstand met digitale communicatie- en samenwerkingsplatformen zoals bijvoorbeeld Teams. Sterker nog: de kans dat je al een aantal maanden in dienst was alvorens je je collega’s in het echt ontmoette, is reëel. Vandaag is de situatie coronagewijs weliswaar minder nijpend. Toch hebben bedrijven en medewerkers definitief de smaak te pakken van digitaal samenwerken op de gedigitaliseerde werkplek. Een groot aantal werknemers wil dan ook niet meer terug naar het fysieke kantoor. Ze vertoeven immers comfortabel op hun thuiswerkplek. De cijfers hebben ondertussen bewezen dat ze er doorgaans ook productiever zijn.

Meer dan telewerken

Digitale transformatie op de werkplek is bovendien veel meer dan enkel telewerken. Het is een radicale transitie in de manier waarop we (samen)werken en leven. Er wordt bijvoorbeeld veel minder gereisd voor face-to-face vergaderingen. Routinetaken worden overgenomen door geautomatiseerde, AI-gebaseerde systemen. Een gesprek met een klantendienst verloopt bijvoorbeeld in de eerste fase voor heel wat bedrijven al via chatbot of chatservice. Digitale platformen voor samenwerking/projectbeheer zoals Trello, Monday, Zoom… laten je toe om op afstand efficiënt samen te werken of je collega’s en klanten te ondersteunen. Ook cruciale bedrijfsprocessen gaan daarbij door de digitaliseringsmolen.

Mindset veranderen

De digitale transformatie van de werkplek gaat hard. Toch ben jijzelf een cruciaal element in het welslagen ervan. De digitale werkplek vraag immers flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Mogelijk moet je verschillende rollen op jou nemen en creatieve oplossingen bedenken voor de uitdagingen van de digitale werkplek. Fingerspitzengefühl voor digitale manieren van (samen)werken wordt cruciaal. Je probleemoplossend vermogen zal daarenboven meer dan ooit op de proef worden gesteld. Thuis of op afstand zijn je collega’s er immers niet om jou altijd en onmiddellijk uit de brand te helpen bij een probleem. Kortom, de digitale transformatie vraagt ook van jou om je mindset definitief te veranderen.

Pascal Dewulf