Deze onkostenvergoedingen kan je werkgever je voortaan betalen voor thuiswerk

Als je regelmatig aan thuiswerk doet, kan je werkgever je daarvoor een zogenaamde kantoorvergoeding betalen waarop je geen belastingen verschuldigd bent. Over hoeveel mag het gaan en wat moet je daarvan weten?

In principe moet je op de vergoedingen die je werkgever je betaalt naar aanleiding van het uitoefenen van je job belastingen betalen. Dat geldt echter niet als de vergoeding bestemd is om kosten te dekken die eigen zijn aan de werkgever en de vergoeding daadwerkelijk aan dergelijke kosten besteed is. De werkgever kan die vergoeding onder bepaalde voorwaarden ook ‘forfaitair’ vaststellen.

Circulaire

In een recente circulaire geeft de fiscus nu aan welke forfaitaire kostenvergoedingen zij aanvaardt bij thuiswerk. Als je werkgever je het bedrag dat de fiscus aanneemt toekent, zal je daarop dan ook geen belastingen moeten betalen.

Bedrag

Meer bepaald kan je werkgever je een forfaitaire kantoorvergoeding van maximaal 129,48 euro per maand toekennen op voorwaarde dat je structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van je arbeidstijd aan thuiswerk doet. Onder bepaalde voorwaarden kan dat bedrag voor april, mei en juni 2021 zelfs verhoogd worden tot een maximumbedrag van 144,31 euro per maand.

Bijkomende vergoedingen

Je werkgever mag je ook nog een aantal bijkomende forfaitaire vergoedingen toekennen. Zo kan je nog een vergoeding krijgen van maximaal 20 euro per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement, een vergoeding van maximaal 20 euro per maand voor het professioneel gebruik van een privécomputer met randapparatuur of een vergoeding van maximaal 10 euro per maand (5 euro per item) voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer.

Je werkt deeltijds

Werk je deeltijds, dan geldt dezelfde regeling. Ook dan blijft het eerder genoemde bedrag gelden. Het is dus niet nodig dat maximumbedrag te herberekenen in functie van de prestaties die je in realiteit levert. Weet overigens dat je werkgever je de kostenvergoeding ook mag betalen in periodes waarin je vakantie opneemt.

Jan Roodhooft, advocaat