Als het ’thuiswerkalarm’ afgaat…

Bij winterse weersomstandigheden kan er sinds vorig jaar een zogenaamd ’thuiswerkalarm’ worden afgekondigd. Maar wat betekent dat precies? En mag elke werknemer in dat geval van thuis uit werken?

Sinds vorig jaar kan er bij gevaarlijke weersomstandigheden (bv. sneeuw, ijzel) een thuiswerkalarm in gang gezet worden. Dat betekent concreet dat een oproep wordt gedaan aan werknemers en aan werkgevers om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk. Maar wat moet je daarvan weten?

Wanneer gaat het af?

Het thuiswerkalarm wordt ingeschakeld van zodra er code oranje is bij het KMI (en dat bv. wegens risico op gladheid door sneeuw of ijzel). In dat geval wordt naast de gladheidswaarschuwing ook een oproep gedaan aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk. De bedoeling van die oproep bestaat erin een aantal werknemers van de baan te houden en verkeersellende zoveel mogelijk te vermijden.

De boodschap wordt verspreid via de socialemedia- en communicatiekanalen van de overheid. Bovendien verspreidt het KMI zelf ook de informatie over de weersomstandigheden via eigen kanalen zoals zijn website en de KMI-app.

Niet voor iedereen

Niet elke werknemer kan bij een thuiswerkalarm thuis blijven en van thuis uit werken. Sommige functies (waarbij je bijvoorbeeld effectief aanwezig moet zijn op de werkvloer) laten dat nu eenmaal niet toe. Bovendien moet je sowieso steeds als werknemer de toestemming hebben van je werkgever om van thuis uit te kunnen werken. Je kan als werknemer wel altijd de vraag stellen of je dit mag. Als je werkgever je dit weigert, zal hij zijn weigering moeten motiveren.

Er bestaat een CAO

Er kan binnen het bedrijf waar je werkt een CAO (of arbeidsreglement) bestaan waarin bijvoorbeeld staat welke functies het recht hebben om occasioneel telewerk te doen. Daarin kan meteen ook vermeld worden dat als je één van deze functies uitoefent je het recht hebt om bij een thuiswerkalarm van thuis uit te werken.

Jan Roodhooft, advocaat