7 tips om als thuiswerker in contact te blijven met je collega’s en netwerk

Mogelijk ben je door de coronacrisis ondertussen ook aan het werk op je thuiswerkplek. Dat is uiteraard niet hetzelfde als je werkplek op kantoor. Je collega’s zijn er immers niet bij. Toch heb je heel wat middelen te jouwer beschikking om het contact met hen levendig te houden.

Laat je zien

Probeer mekaar zoveel als mogelijk online te zien. Wees dus niet bevreesd om de camera van je laptop/desktop te activeren en een Skype- of WhatsApp videocall te organiseren. Mekaar zien schept altijd een sterkere band dan mekaar alleen maar horen.

Bel gewoon eens

Je kan ook eens een collega verrassen door hem of haar onverwacht op te bellen om even gedag te zeggen. Je zal maar weinig collega’s tegenkomen die dat niet op prijs stellen.

Even een praatje maken

Aarzel niet om voor of na een online meeting nog even met je collega’s te praten over de dingen die misschien niet noodzakelijk met het werk hebben te maken. Dat schept een band. Vraag bijvoorbeeld hoe het men hen en met hun familie gaat. Specifiek voor de coronaquarantaine kan je ook informeren naar hoe iedereen zich voelt. Gegarandeerd dat dit een geanimeerd gesprek op gang zal brengen.

Hou het wekelijkse werkoverleg in ere

Net zoals op kantoor hou je best het wekelijkse werkoverleg in ere. Dat betekent dat je op gezette tijden online meetings organiseert om de status en voortgang van het werk samen met jouw collega’s te evalueren en bij te sturen. Is er plots (veel) minder werk, dan nog is zo’n wekelijks werkoverleg echt wel een noodzaak, al was het maar dat jullie samen kunnen evalueren hoe de business as usual te beheren tijdens de coronacrisis. Tijdens dergelijk online werkoverleg kunnen jullie bijvoorbeeld ook een project initiëren dat een zo vlot als mogelijke doorstart na de coronacrisis faciliteert.

Organiseer een virtuele lunchbreak

Lekker lunchen en tegelijkertijd een babbeltje slaan met je collega’s online. Dat is een beetje hetzelfde als ’s middags op het werk samen even tijd nemen om wat te eten. Alleen doe je dat nu via je computerscherm. Minstens even leuk, toch?

Laat ook eens wat horen na de uren/in het weekend

Je hoeft niet per se uitsluitend contact te hebben met je collega’s tijdens de kantooruren. Ook ’s avonds of in het weekend kan je gerust wat van je laten horen. Je zal wel meteen merken dat sommige collega’s daar ontvankelijker voor zijn dan anderen. Dat is helemaal goed.

Activeer je netwerk

Het platform om in contact te blijven met andere professionals is LinkedIn. Voeg dagelijkse status updates toe, deel er je kennis of een interessant artikel dat je las. Je kan er donder op zeggen dat er reactie komt. Die reactie kan jij dan weer gebruiken om zelf contacten te leggen met anderen. Neem ook actief deel aan discussies die op je socialemediamuur(muren) voorbijkomen.

Pascal Dewulf