7 lockdowngewoontes die je in de toekomst moet behouden

Mogelijk heb je je tijdens de opeenvolgende lockdowns al wat routines en rituelen eigen gemaakt op je thuiswerkplek. Deze 7 lockdowngewoontes moet je alvast behouden.

1. Videovergaderen

Als er één ding is dat tijdens de coronacrisis een hoge vlucht heeft genomen, dan is het wel videovergaderen. We zijn eindelijk tot het besef gekomen dat al die face-to-face meetings eigenlijk helemaal niet nodig zijn. We kunnen het evengoed af met digitaal werkoverleg. Dat is alvast een gewoonte die we kunnen behouden.

2. Op afstand werken

Heel wat mensen hebben tijdens de lockdown op hun thuiswerkplek de nodige aha-momenten beleefd. Momenten waarop ze beseften dat ze het kantoorleven misschien iets al te vanzelfsprekend namen. Heel wat werk kan je voortaan dan ook thuis verzetten. Eens de zaak opnieuw normaliseert moet je baas nog volgen natuurlijk.

3. Focus op resultaat

Voorheen waren we voornamelijk op kantoor aan het werk. Toen werden we plots onzichtbaar. Je baas zag je niet meer, maar jij hem ook niet meer. Dat zorgde voor een andere entente. Een verstandhouding die zich meer ging focussen op resultaat dan wel op aanwezigheid. Dat werd tijd.

4. Je collega’s meer aanhalen

Tijdens de lockdown werd erop gedrukt om regelmatig contact met je collega’s te zoeken en hen een bemoedigend schouderklopje te geven. Die goede gewoonte hebben we ons ondertussen eigen gemaakt. Dat is een prima zaak. Je collega’s regelmatig een bloemetje toewerpen, versterkt de teamspirit en het enthousiasme.

5. Dagstart

Een gewoonte die in heel wat organisaties is binnengedrongen tijdens de lockdown, is de zogenaamde ‘dagstart’. Daarbij komt het team ’s morgens online een tiental minuutjes bij mekaar om snel een aantal dingen door te spreken. Dingen die nodig zijn om de workflow van de dag zo optimaal als mogelijk te laten verlopen. Behouden? Check.

6. Werkrituelen

Een koffietje om de dag te beginnen, een leuke videochat met een collega, een wandelingetje tijdens de lunchpauze,… Om onze dag op de thuiswerkplek vorm te geven hebben we bepaalde rituelen ingevoerd. Om ook in de toekomst productief op afstand te werken, zijn die rituelen een absolute noodzaak. Ze geven je houvast en structuur tijdens je werkdag.

7. Onthaasting

Door het wegvallen van de dagelijkse verplaatsingen van en naar het werk, krijgen we er gemiddeld tussen één en drie uur extra tijd bij. Dat betekent ook dat er heel wat stress wegvalt. We kunnen onze dag nu immers ruimer indelen en dus ook voor een stuk onthaasten.

Pascal Dewulf