3 soorten thuiswerk en wat ze concreet betekenen voor jou

Thuiswerk is thuiswerk, toch? Niet helemaal. Er zijn twee soorten telewerk en er is thuiswerk. We leggen jou alvast graag het verschil uit en wat dat dan allemaal concreet inhoudt voor jou.

De kans dat je op dit moment aan de slag bent op je thuiswerplek en niet op kantoor is groot. Vraagje: heb je al in je arbeidsovereenkomst gekeken hoe dat dan in zijn werk moet gaan? Als je geluk hebt, vind je er misschien wel iets van terug in dat belangrijke document dat je ooit ondertekende. Meestal is er echter geen directe verwijzing naar tele- of thuiswerk in je arbeidscontract. Dan bepaalt de letter van de wet hoe het er voor jou in de praktijk uitziet.

Incidenteel of niet

Eigenlijk zijn er volgens de arbeidswetgeving drie verschillende soorten thuiswerk. Hetgeen wat jij en heel wat andere mensen vandaag doen ten gevolge van de coronacrisis, is eigenlijk occasioneel telewerk. De regelgeving daarrond dateert van 2017, als onderdeel van de wet ‘werkbaar en wendbaar werk’. Het verschil met structureel thuiswerk is dat de aard van occasioneel telewerk incidenteel is. Het ontstaat dus door overmacht (zoals de coronacrisis) of persoonlijke redenen. Ondertussen duurt de covid-19-pandemie echter al bijna tien maanden en ben je mogelijk al van in maart aan de slag bij je thuis. Tja, dat kan je eigenlijk niet echt meer van occasioneel telewerk spreken.

Telewerk versus thuisarbeid

Wanneer mede door de huidige situatie met SARS-CoV-2 je in de toekomst daarom voornamelijk thuis zal werken, spreken we van structureel telewerk. Dat is geregeld door cao nr. 85 van november 2005 betreffende het telewerk. Tot slot is er nummer drie en dat is thuiswerk. Volgens de letter van de wet wordt er bij telewerk gebruikt gemaakt van informatietechnologie terwijl thuiswerk (huisarbeid) dat niet vereist. Nog een belangrijke nuance van thuiswerk versus telewerk is dat je bij thuiswerk niet onder het toezicht of de rechtstreekse controle van je baas staat.

Wat schuift dat?

Oké, daar zit je dan op je thuiswerkplek. Allemaal goed en wel, maar wat schuift dat? Gangbaar is een kostenvergoeding van 10% van jouw brutoloon dat betrekking heeft op telewerk, een vergoeding van 20 euro per maand voor jouw internetverbinding en een vergoeding van 20 euro per maand indien je je eigen apparatuur gebruikt. Vraag je je nu nog altijd af of je aan thuiswerk dan wel aan telewerk doet? Doe dan even de check: zit je momenteel op je thuiswerkplek de job te doen die je voordien veelal op kantoor deed? Dan kan je spreken van telewerk. Anders spreek je van thuiswerk. Heeft je baas ondertussen beslist dat telewerk voortaan deel zal blijven uitmaken maken van je werkweek, dan voeg je best een bijlage toe aan je arbeidsovereenkomst waarin alle praktische modaliteiten staan vermeld zoals onkostenvergoeding(en), loon, frequentie, de plaats(en), werkuren,…

Pascal Dewulf