Zo ver mag een praktische proef voor een technische functie gaan

Je solliciteert voor een functie als technicus binnen een bedrijf. Mag je mogelijk toekomstige werkgever je dan vragen om een praktische proef te doen en hoelang mag die duren? Wat kan je doen als de proef ’te ver’ gaat en je uiteindelijk niet wordt aangeworven?

Een test is toegelaten

De wet laat werkgevers toe om sollicitanten te vragen een praktische proef te doen tijdens de selectieprocedure. Ze hoeven zich dus niet te beperken tot bijvoorbeeld alleen een sollicitatiegesprek. Die proef moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de test vooreerst niet langer duren dan nodig om de vaardigheid van de kandidaat te testen. Verder dient de proef uitgevoerd te worden onder het toezicht van een daartoe gemachtigd persoon en mag deze niet bezoldigd zijn (de werkgever mag je enkel je verplaatsingskosten terugbetalen).

Als hij niet te ver gaat

Los van de voorwaarde dat de test niet langer mag duren dan nodig om je vaardigheden te testen, is het ook niet de bedoeling dat wat je presteert voor de werkgever zal opbrengen doordat hij je prestaties bijvoorbeeld kan gaan factureren aan zijn klant. Zo gaat het bijvoorbeeld niet op dat de werkgever je naar een aantal klanten zou sturen om daar een herstelling te gaan uitvoeren die de werkgever nadien ook door de klant laat betalen. Er werd in het verleden bijvoorbeeld al geoordeeld dat een werkgever die een technicus wilde aanwerven te ver ging door een kandidaat meerdere machines te laten repareren.

Sanctie

Houdt de werkgever zich niet aan deze voorwaarden en gaat de praktische proef verder dan wat wettelijk gezien toegelaten is, dan kan je argumenteren dat er een arbeidsovereenkomst tot stand kwam. Je kan dan vragen dat je een loon krijgt voor de geleverde prestaties. Bovendien kan je, als de werkgever je niet aanwerft, ook een opzegvergoeding vragen. Verder zou men er wel eens van kunnen uitgaan dat de werkgever zich bezondigde aan zwartwerk.

Jan Roodhooft, advocaat