Wat als je als technicus niet meer op de baan mag?

Je werkt als technicus en gaat technische interventies doen bij klanten. Kan je werkgever dan van de ene dag op de andere beslissen dat je voortaan niet meer op de baan mag en enkel nog op het bedrijf mag werken? Met welke regels moet je rekening houden?

Onderling akkoord

Je werkgever kan sowieso in onderling akkoord met jou je jobinhoud wijzigen. Wil je werkgever latere discussies vermijden, dan kan hij die wijziging ook op papier zetten. Dat kan hij doen door een addendum aan de arbeidsovereenkomst op te stellen dat hij je ook voor akkoord laat ondertekenen. Heb je dergelijk document getekend dan kan je de wijziging van je functie niet meer aanvechten.

Eenzijdig wijzigen?

Beslist je werkgever eenzijdig dat je niet langer op de baan mag en dat je voortaan enkel nog in het bedrijf zelf mag werken, dan kan er sprake zijn van een verboden eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst.

Om te weten of dat het geval is moet je in eerste instantie kijken welke functieomschrijving er in je arbeidsovereenkomst staat. Gaat je nieuwe job ‘daarbuiten’, dan is het nog de vraag of het feit dat je ‘op de baan’ mocht gaan naar klanten voor jou een essentieel bestanddeel was van je arbeidsovereenkomst. Om discussies daarover te vermijden zou je in je arbeidsovereenkomst kunnen laten vermelden dat het ter plaatse gaan naar klanten voor jou essentieel is om in dienst te treden.

Is er aan de nieuwe functie een loonsvermindering of een demotie gekoppeld dan heb je al eveneens zeer goede argumenten om te zeggen dat er sprake is van een onterechte wijziging van je arbeidsovereenkomst.

Hoe reageren?

Meen je dat er sprake is van een onterechte eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst, dan kan je je werkgever vragen of je je oude job mag behouden. Gaat die daarop niet in en blijf je gewoon zonder meer werken dan is de kans groot dat men nadien oordeelt dat je de wijziging van de arbeidsovereenkomst hebt aanvaard.

Je zou ook kunnen thuisblijven en zeggen dat je werkgever door de eenzijdige wijziging je arbeidsovereenkomst beëindigde en je een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. Weet wel dat als je dat ten onrechte inroept, je riskeert zelf een verbrekingsvergoeding verschuldigd te zijn aan jouw werkgever.

Jan Roodhooft, advocaat