Voor ‘eigen rekening’ herstellingen gaan doen bij een klant van je werkgever?

Als technicus ga je voor je werkgever bij klanten ter plaatse om daar herstellingen te doen. Een van die klanten vraagt nu aan jou of je voortaan niet ‘buiten je werk om’ bij hem herstellingen wil komen doen. Is dat zo maar toegelaten?

Je werkgever beconcurreren?

Als werknemer mag je je werkgever tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst niet zomaar concurrentie aandoen. Je bent nu eenmaal verplicht om de arbeidsovereenkomst die je hebt te goeder trouw uit te voeren. Doe je dat toch dan hoeft je werkgever dat niet zomaar te aanvaarden. Hij zou je dan eventueel zelfs kunnen ontslaan om een dringende reden. Iets anders wordt het als je werkgever akkoord zou gaan dat je bij de klant in kwestie in eigen naam herstellingen gaat doen.

Bijberoep

Zelfs als je werkgever akkoord gaat dat je bij de klant voor je eigen rekening aan de slag gaat, dien je ervoor te zorgen dat je ook in orde bent met alle fiscale en sociale verplichtingen die voor zelfstandigen gelden (zo zal je een ondernemingsnummer moeten hebben, sociale bijdragen als zelfstandige moeten betalen, btw moeten aanrekenen op je prestaties en dies meer). Onnodig te zeggen dat ‘zwartwerk’ bij de klant sowieso helemaal uit den boze is.

En na het einde van de arbeidsovereenkomst?

De kans dat er een geldig niet-concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst staat, is klein. Staat er geen zo’n clausule in je arbeidsovereenkomst dan kan je na het einde van je arbeidsovereenkomst in de regel perfect prestaties gaan leveren voor de klant van je gewezen werkgever. Belangrijk is wel dat je je niet bezondigt aan onrechtmatige concurrentie (door bijvoorbeeld systematisch de klanten van je gewezen werkgever te benaderen om hen mee te delen dat je nu als zelfstandige aan de slag bent gegaan). Kijk ook na of er geen niet-afwervingsbeding in je arbeidsovereenkomst staat. Is dat het geval win dan advies in over de geldigheid ervan.

Jan Roodhooft, advocaat