Technische opleidingen zitten in een stroomversnelling

Onze arbeidsmarkt zal, eens helemaal opnieuw op kruissnelheid na de coronapandemie, geconfronteerd worden met tekorten en moeilijk invulbare vacatures. De roep om de openstaande vacatures snel en efficiënt in te vullen, klinkt nu al uit verschillende sectoren. De berichten uit de horeca en de bouwsector van de afgelopen weken, illustreren de noden van bedrijven en de kansen voor werkzoekenden.

In een vergrijzende arbeidsmarkt wordt nu al voorspeld dat voor elke 100 ouderen die uit het arbeidsproces uitstromen, er de komende jaren zich slechts 80 jongeren zullen aanbieden op de arbeidsmarkt. Dat zal in de nabije toekomst de nood aan talenten alleen maar scherper stellen.

Op een paar uitzonderingen na, bleek ook dat de lijst van knelpuntberoepen bij VDAB in het afgelopen coronajaar, bijzonder lang is gebleven. Er staan niet minder dan 190 knelpuntberoepen in de lijst. De analyse van VDAB is duidelijk: de zoektocht naar technisch personeel blijft voor vele werkgevers moeilijk. Naast de ‘vaste waarden’ zijn er in 2021 een aantal nieuwe knelpuntberoepen die hun oorzaak eerder lijken te vinden in de grote kloof tussen de verwachtingen van werkgevers en kandidaten.

Problemen oplossen

Tegen deze achtergrond zal de nood aan opleidingen zich steeds scherper stellen. Zeker voor de technische knelpuntberoepen, waar door de snelle ontwikkelingen en technologische vooruitgang het een echt huzarenstukje dreigt te worden om medewerkers te vinden. Tussen nu en pakweg 2030 is een investering in mensen om zich om- en bij te scholen een absolute noodzaak en biedt extra kansen voor mensen die in zichzelf investeren om die aansluiting bij de technologische evolutie te maken.

Opleidingen voor technische beroepen zullen evolueren naar brede opleidingen waarin mensen verschillende vaardigheden aanleren. Niet alleen de vaktechnische aspecten zullen er aan bod komen. Wie zo’n opleiding volgt krijgt ook een bagage mee om te functioneren in multidisciplinaire teams, focust op probleemoplossende vaardigheden en zorgt er zelfs voor dat de opgedane kennis en bagage ingezet kan worden in verschillende jobs en bedrijven.

Maatwerk

In een tijdperk met een snelle technologische evolutie zal de waarde van een opleiding ook nog eens snel vervagen. We zijn min of meer gewoon dat een opleiding een soort voortraject is waar je kennis vergaart die je dan lange tijd toepast in je job. Dat zal niet langer zo blijven. Mensen zullen steeds weer moeten investeren in zichzelf en blijvend zorgen dat ze aansluiting vinden bij de techniek en de werkomstandigheden die razendsnel veranderen. Opleiding wordt een continu proces, dat je doorheen heel je loopbaan steeds weer oppakt om je kennis bij te sturen of up to date te houden.

Willen we vanuit die filosofie mensen blijven motiveren om hun kennis uit te breiden, dan is het een goede zaak om opleidingen ook aantrekkelijk te houden. Mensen hebben dan baat bij korte modules, die snel een oplossing bieden voor de kennis die ze moeten opdoen. Maar die ook aangeboden worden op aantrekkelijke manieren en op momenten gevolgd kunnen worden, waarop mensen daar tijd en ruimte voor hebben. Een verder ontwikkeling van online opleidingsmodules, die gevolgd kunnen worden op momenten dat het voor de cursist uitkomt, kunnen hier een oplossing bieden.

Iedereen beweegt

We moeten het aanbod ook aanpassen aan de leefwijze van de mensen die zich bijscholen. Opleiders zullen van hun opleidingen ook een responsive versie moeten aanbieden, wat mensen de mogelijkheid geeft om snel via hun smartphone toegang te krijgen tot de cursus. We verwachten bovendien dat het aanbod nog veel ruimer en diverser wordt, dan nu al het geval is. Andere opleidingsvormen zoals webinars, gamification, video tutorials en zelfs podcasts, zullen zich steeds verder ontwikkelen om mensen kansen te bieden nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

In de tijdspanne van de komende tien jaar zullen, zeker de technische opleidingen, een enorme vlucht nemen. Niet alleen om de steeds nieuwe vaardigheden en kennis die vereist worden, onder de knie te krijgen, maar ook om de mentaliteitsverandering naar een steeds blijvende nood aan opleiding mee vorm te geven. Iedereen die meestapt in deze trend zal de kans krijgen om hun loopbaan in beweging te houden en verder te ontwikkelen.