Technische beroepen in een nieuwe dimensie

De techniek en de digitale wereld gaan elkaar steeds meer beïnvloeden. Ongekende informaticatoepassingen, robots, zelfsturende voertuigen of artificiële intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks werk. Ook in technische beroepen is de evolutie niet meer te stoppen.

Creativiteit

Informatisering en robotisering nemen een steile vlucht. De snelheid waarmee de nieuwe technologie ingevoerd wordt, verschilt nog tussen de bedrijven, maar we kunnen er niet meer naast kijken dat ze overal zal opduiken. Het Economisch Forum stelt dat we met de enorme mogelijkheden die door digitalisering en automatisering gecreëerd zullen worden, heel veel creativiteit aan de dag zullen moeten leggen om daar het maximum uit te halen. Die creativiteit van de mens zal de meerwaarde vormen voor de jobs van de toekomst.

Nieuwe dimensie

“Vroeger moesten technici vooral de kennis hebben over het mechanische, elektrische en

elektronische. Door de nauwere samenwerking tussen verschillende afdelingen, de hogere

snelheden en de toegenomen complexiteit van het machinepark, moet die technicus

vandaag op basis van alle mogelijke informatie de problemen oplossen. En in vele gevallen zal hij de problemen ook nog vanop afstand moeten oplossen.

Blijf leren

Het wordt dus voor de technici in onze bedrijven niet alleen een zaak om bij hun aanwerving voldoende technische competenties te hebben om de job uit te voeren. Als gevolg van de technologische evolutie, zullen ze ook zelf moeten zorgen dat ze in de toekomst hun vaardigheden aanscherpen. Werknemers zullen moeten blijven leren om de vereisten van hun job in te vullen. Daarvoor ontstaan steeds meer mogelijkheden: van gestructureerd leren in groep over zelfstudie tijdens het werk of de vrije tijd tot online leren op de momenten dat het voor die werknemer het beste past. Het aanbod van de diverse leermogelijkheden groeit ook in Vlaanderen zienderogen.