Technici blijven scoren op de arbeidsmarkt

Werkgevers hebben al jaren problemen om geschikt technisch personeel te vinden. Ook in de huidige economische conjunctuur stelt dit tekort zich nog scherp. Meer dan de helft van de top tien van de knelpuntberoepen uit de VDAB-studie, betreft een technische functie: van technicus studiebureau bouw over werfleider/conducteur bouw tot onderhoudsmecanicien.

Er zijn altijd beroepen waarvoor er moeilijk geschikte kandidaten gevonden worden. Zowel bij leidinggevende als uitvoerende technische profielen blijft het invullen van vacatures een probleem.

Struikelblok

Naast een kwantitatief tekort aan technisch geschoolde mensen is er ook een kwalitatief tekort dat veroorzaakt wordt door de vraag naar kennis van nieuwe technieken, polyvalentie en flexibiliteit. Mobiliteit vormt vaak een bijkomend struikelblok. Heel wat werkzoekenden beschikken niet over eigen transport, het aanbod van het openbaar vervoer voldoet niet altijd en de dichtslibbende wegen schrikken mogelijke kandidaten af door het lange woon-werkverkeer.

Competenties

De vraag naar technische vaardigheden wordt steeds breder. Ook binnen de beroepen die niet onmiddellijk met techniek geassocieerd worden, zoals commercieel medewerker of technisch-administratief medewerker, blijken technische competenties een moeilijkheid bij de rekrutering.

Vlotter

Voor schoolverlaters met een technische vorming, de zogenaamde STEM-opleidingen, zijn de arbeidsmarktperspectieven relatief gunstig. Zowat op alle niveaus, van middelbaar tot hoger en universitair onderwijs, zien we dat de aansluiting met de arbeidsmarkt voor technische profielen behoorlijk vlot verloopt. Afgestudeerden vinden net iets vlotter een job. Ze kunnen meestal ook nog profiteren van goede loon- en werkvoorwaarden.

Info: www.vdab.be