Roep van bedrijven naar technische scholing klinkt steeds luider

Het gebrek aan kandidaten met een technisch of wetenschappelijk profiel op de arbeidsmarkt blijft acuut: een op de twee bedrijven in ons land zoekt ernaar, maar voor de meeste bedrijven is dat een moeizame zoektocht. Daarom roepen de bedrijven de overheid op om dringend meer te investeren in technisch onderwijs.

Uit een bevraging van hr-dienstverlener Tempo-Team bij Belgische werkgevers en werknemers naar de rekrutering van technische/STEM-profielen in hun bedrijf blijkt dat er dringend actie nodig is om de technische vacatures in te vullen. Zowat de helft van de bedrijven heeft technisch talent nodig, maar in acht op de tien gevallen blijkt de zoektocht naar deze werknemers bijzonder moeilijk te verlopen. Driekwart van de bedrijven met vacatures voor technische profielen spreekt zelfs over een ernstig tekort van deze werknemers in zijn bedrijf. Vooral Vlaamse werkgevers en grote bedrijven hebben te lijden onder het gebrek aan medewerkers met een technische opleiding.

Dringend nood aan actie

Om het tekort aan deze profielen op de arbeidsmarkt en de war for talent aan te pakken, vragen bedrijven dringend inspanningen van de overheid. Ruim twee derde vindt dat de overheid technische studies en opleidingen meer moet promoten. 55% vindt dat jongeren nog altijd te weinig aangemoedigd worden om studierichtingen te kiezen die hun kans op werk vergroten en de helft van de bedrijfsleiders ijvert voor een betere afstemming tussen het onderwijs en de bedrijfswereld.

Rol van de bedrijven

Maar bedrijven hebben ook zelf een belangrijke rol te spelen, bijvoorbeeld door technische jobs aantrekkelijker te maken, technische werknemers beter te verlonen en hen vooral veel autonomie te geven. Uit de bevraging blijkt onder meer dat werknemers met een technisch diploma een job met veel autonomie belangrijker vinden dan andere werknemers (71% versus 58%).

Sombere toekomst

Werkgevers zien de nabije toekomst niet rooskleurig in. 70% denkt dat de vraag naar technische profielen enkel nog zal toenemen. Vooral Vlaamse werkgevers (75%) denken dat er geen beterschap komt.

Mieke Vercruijsse