Opleidingen zijn steeds vaker op maat

Werkplekleren biedt veel meer kansen op werk

Heel wat industriële bedrijven hebben het moeilijk om technische functies te kunnen invullen. Meer en diepgaandere samenwerking tussen scholen en bedrijven lijkt dan ook aangewezen. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven in die richting.

Bedrijf+School: grensoverschrijdend initiatief met gastlessen en snuffelstages
De technische sector is een dynamische wereld die veel kansen biedt voor jongeren. Maar ondanks de hoge werkloosheidscijfers, blijkt dat jongeren en vaak ook hun ouders nog altijd terughoudend staan tegenover technische opleidingen. “Om jongeren te inspireren en te motiveren voor een technische toekomst”, zegt projectverantwoordelijke Cindy Van Herpe van Bedrijf + School, “is het van belang de contacten tussen onderwijsinstellingen en het technische bedrijfsleven te versterken. Bedrijf+School speelt hier op in met een uitgebreide databank van bedrijven in de provincies Zeeland, West- en Oost-Vlaanderen.” De regionale technologische centra Oost- en West-Vlaanderen werken hiervoor samen met Technocentrum Zeeland (NL). Met Bedrijf+School willen zij jonge talenten inspireren en kennis laten maken met alle aspecten van techniek. Gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages, docentenstages en technische werkopdrachten versterken het contact tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De initiatiefnemers willen ook een bijdrage leveren aan onderwijsactiviteiten die in de deze provincies aan techniek gerelateerd zijn. Dat doen ze met gastlessen of met snuffelstages. Die laatste bieden leerlingen de kans om een dag mee te lopen in het bedrijf – zonder dat ze moeten werken – om zo te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Maar ook voor leraars bestaat de mogelijkheid een docentenstage te volgen, zodat ze op de hoogte blijven van het technische reilen en zeilen bij de bedrijven. Laatstejaarsstudenten uit het secundaire onderwijs of het hoger technisch en beroepsgericht onderwijs kunnen ook technische opdrachten uitvoeren voor een deelnemend bedrijf.

Start 2 Industry zet jongeren op weg naar opleiding voor job in Antwerpse industrie
Dinsdag 27 mei vindt de tweede editie plaats van Start 2 Industry, een project dat éénjarige industriegerichte opleidingen voorstelt. In het verleden is al gebleken dat de jongeren die de opleiding hebben gevolgd, snel een job vonden. De initiatiefnemer van dit project is Talentenfabriek, een job- en opleidingspunt voor de sectoren metaal en chemie. “Bedrijven leveren input rond de inhoud van een opleiding en zorgen ervoor dat de competenties die de industrie nodig heeft, worden aangeleerd. Techniek en technologie worden steeds complexer waardoor ook de noodzaak aan gespecialiseerde opleidingen toeneemt”, zegt Pascale Segers, coördinator van Talentenfabriek. Een bedrijf dat nu al kan getuigen dat die samenwerking vruchten afwerpt is BASF. De Duitse chemiereus heeft regelmatig vacatures voor bijvoorbeeld chemische procesoperators. Dit is een profiel dat niet alleen chemische en technische kennis vereist, maar ook sterke sociale vaardigheden. Door de nauwe samenwerking met de scholen zijn de studentenstages de laatste jaren uitgegroeid tot een waardevol rekruteringskanaal voor het bedrijf. BASF biedt jaarlijks 160 stageplaatsen aan. Na een succesvolle stage worden gemotiveerde stagiairs geprefereerde kandidaten binnen het selectieproces van BASF. “Veel van deze éénjarige opleidingen zijn vrij onbekend, zelfs bij jongeren”, zegt Katrien Dingemans van BASF. “Start2Industry zet ze in de kijker en trekt zo potentiële studenten aan.”

Project Avogrado: vier dagen ‘op de werkvloer’
Zes laatstejaars van de bachelor procestechnologie aan de Karel de Grote en de AP Hogeschool volgen dit academiejaar les in een uniek concept: vier van de vijf weekdagen brengen ze hun studietijd door in een bedrijf. De chemiebedrijven BASF, Bayer, Evonik en INEOS Oxide nemen elk een of twee studenten een volledig academiejaar onder hun hoede. “De hechte samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld kunnen we nu al als positief evalueren”, vertelt Pascale Segers van Talentenfabriek. De jongeren moeten dezelfde leerstof kennen en dezelfde examens afleggen als hun collega-studenten die alle lessen op de hogeschool volgen. “De grote sterkte van dit project is dat de verworven theorie in de werkplekomgeving vaak onmiddellijk kan afgetoetst worden aan de praktijk.” Het eerste semester zit er ondertussen op. “Ze voelen zich ondertussen helemaal deel van het team omdat ze quasi behandeld worden als reguliere medewerkers van het bedrijf”, aldus Segers. “Het project is een uitgelezen instrument om jongeren tijdens hun opleiding op een zeer realistische manier kennis te laten maken met hun toekomstige job en hen de nodige arbeidsattitudes bij te brengen. De overstap van studeren naar werken wordt minder groot en de jongeren zullen zich veel sneller kunnen inwerken in hun eerste job.”

Opleidingen op maat van de industrie: de toekomst

Dat technische opleidingen op maat niet het alleenrecht zijn van grote chemische bedrijven, wordt ook bewezen door het Ieperse bedrijf voor gevelbepleistering, Cherchye Aspect. Zaakvoerder Patrick Cherchye stapte vorig jaar naar het VTI van Ieper met een bijzondere vraag: of het niet mogelijk was een nieuwe opleiding te organiseren over ’thermische gevelisolatie en afwerking met sierpleister’. Hij spendeerde naar zijn mening immers veel te veel tijd en energie aan het zoeken naar geschikt personeel. Pedro Ligneel, directeur van het VTI, had meteen oor naar de vraag van de bedrijfsleider. Hij betrok er ook de VDAB en de confederatie Bouw bij. Dat resulteerde in een pragmatische opleiding voor werkzoekenden van drie maanden in het VTI, waarna ze nog vijf maanden stage lopen in één van de deelnemende bedrijven uit de sector. Daarna kunnen die bedrijven mensen aanwerven die echt klaar zijn voor de job. De cursisten zijn na de opleiding immers dadelijk inzetbaar.

(Geert Degrande/Sebastiaan Bedaux)