Meer vaardigheden nodig

De coronapandemie zal zich de komende maanden nog sterk laten voelen op de arbeidsmarkt. We zullen moeten afwachten of alle tijdelijke werklozen van de afgelopen maanden ook effectief aan de slag kunnen blijven. Eerste berichten wijzen erop dat vele bedrijven het toch erg moeilijk krijgen en afscheid zullen nemen van een aantal mensen.

We dreigen op een tweespalt te geraken, want ondanks de moeilijke economische situatie, weten we dat de uitstroom van mensen naar hun pensioen blijft aanhouden en de nood aan vervanging zich zal opdringen. Zeker de technische knelpuntberoepen die de afgelopen jaren moeilijk in te vullen bleken, zullen volgens VDAB in de toekomst blijven bestaan.

Kwalificaties

Ook bij een verminderd aanbod aan vacatures, blijven er maar weinig werkzoekenden die voor deze vacatures in aanmerking komen, klinkt het bij de bemiddelingsdienst. Het zijn beroepen die de nodige competenties, kennis en kwalificaties vragen. Lang niet iedereen die interesse heeft in die beroepen heeft die allemaal al op zak.

Extra aandacht

De groei van de digitalisering en automatisering, die volgens experts in een sneller tempo zullen doorgevoerd worden door de crisis, zal ook nog eens extra eisen stellen aan de mensen. Zeker voor de technische beroepen verwachten we dat vaardigheden op vlak van ICT, teamwork, probleemoplossend vermogen, extra aandachtspunten worden bij de werving van nieuwe medewerkers.

Flexibel

Om die toekomst het hoofd te bieden zal er bij alle technische profielen een sterke nood ontstaan om heel uiteenlopende vaardigheden aan te scherpen. Toch wringt volgens het OESO skills rapport daar vooral het schoentje omdat de bereidheid bij Vlaamse werknemers om zich op permanente basis bij te scholen niet bijzonder groot is. Door het stijgende aanbod aan online opleidingen wordt de drempel voor zowel werkzoekenden als werknemers sterk verlaagd om een bijscholing te starten. Online opleidingen sluiten ook heel sterk aan bij de groeiende trend om meer van thuis uit of op een virtuele locatie te werken. Online opleidingen bieden bovendien het voordeel dat ze ook in tijd erg flexibel te volgen zijn.