Mag je als technicus een zelfstandige bijactiviteit hebben?

Je wil als technicus naast je job ook een zelfstandige bijactiviteit beginnen. Kan je daar zo maar mee starten of kan je werkgever je dat verbieden? Kunnen er andere afspraken worden gemaakt in je arbeidsovereenkomst?

Stel: je werkt als technicus in dienstverband en wil daarnaast een zelfstandige bijactiviteit beginnen, bijvoorbeeld als installateur van airco’s of plaatser van verwarmingssystemen. Moet je daar dan de toestemming van je werkgever voor hebben?

Vrije keuze

Het uitgangspunt is alvast dat je zelf kan kiezen of je een zelfstandige bijactiviteit begint of niet. Je moet dat strikt gezien zelfs niet vragen aan je werkgever. Zolang je je job en je bijactiviteit maar gescheiden houdt (en je bijvoorbeeld niet voortdurend telefoon krijgt van je klanten tijdens het werk of afwezig bent op het werk omdat je als zelfstandige bezig bent) en je niet te moe bent om je gewone job uit te oefenen heb je de toestemming van je werkgever niet nodig.

Concurrerende activiteit

Wil je in bijberoep een aan je werkgever concurrerende activiteit uitoefenen, dan liggen de zaken moeilijker. Je werkgever moet dan niet zomaar aanvaarden dat je de bijactiviteit gaat uitoefenen. Het is nu eenmaal verboden om je werkgever tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst te beconcurreren. Je moet je als werknemer nu eenmaal loyaal en te goeder trouw tegenover je werkgever gedragen.

Wil je dat toch doen, vraag dan de toestemming van je werkgever en laat die ook op papier zetten. Heb je deze toestemming niet en begin je toch met een concurrerende bijactiviteit dan riskeer je zelfs dat je werkgever je ontslaat om een dringende reden.

Verbod

Sommige werkgevers zetten in de arbeidsovereenkomst wel eens een bepaling dat het je verboden is om welkdanige bijactiviteit ook te hebben. Weet dat een dergelijke clausule niet geldig is. Staat er toch zo’n bepaling in het contract dan hoef je die dus niet te respecteren. Wat je werkgever wel kan doen is in de arbeidsovereenkomst een clausule opnemen die je verplicht zijn toelating te vragen voor je een nevenactiviteit start.

Jan Roodhooft, advocaat