Kan je werkgever je van de binnen- naar de buitendienst verplaatsen?

Je bent als technicus aan de slag binnen het bedrijf zelf. Je werkgever wil echter dat je voortaan herstellingen bij klanten gaat doen en gaat werken in de buitendienst. Kan hij dan eenzijdig die beslissing nemen of is je akkoord daarvoor nodig?

Stel: je ging als technicus aan de slag bij de huidige werkgever omdat die een ‘binnenfunctie’ voor je had en je dus niet de baan op moest. Of omgekeerd koos je voor een buitenfunctie maar wil je werkgever dat je voortaan een technische functie doet in de binnendienst. Wat zijn dan je rechten?

Onderling akkoord

Het is vooreerst mogelijk dat je werkgever je akkoord vraagt met de functiewijziging. Als je het daarmee eens bent is er geen enkel probleem. In de loop van je arbeidsovereenkomst kan je functie nu eenmaal in onderling akkoord sowieso gewijzigd worden. Je kan bij zo’n akkoord meteen een addendum aan de arbeidsovereenkomst opstellen waarin de nieuwe functie wordt omschreven.

Eenzijdige wijziging

Wijzigt je werkgever eenzijdig je functie dan rijst de vraag of er sprake is van een belangrijke wijziging aan een essentieel element van je arbeidsovereenkomst. Of dat zo is, hangt af van geval tot geval. Vind je de keuze voor een binnen- of buitenfunctie essentieel, laat dat dan vermelden in de arbeidsovereenkomst zelf. Als dat erin staat is dat een element in je voordeel om te zeggen dat een eenzijdige wijziging niet mogelijk is.

Staat er op dat vlak niets in de arbeidsovereenkomst dan is het aan jou om argumenten te zoeken om te zeggen dat de plaats van tewerkstelling voor jou essentieel was. Alleszins mag je werkgever bij zo’n wijziging van functie je verloning niet verminderen.

Hoe reageren?

Wijzigt je werkgever eenzijdig je functie van de binnen- naar de buitendienst of omgekeerd en ben je het daarmee niet eens, raadpleeg dan iemand die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Die kan samen met jou bekijken of het al dan niet om een toegelaten eenzijdige wijziging gaat. Is er sprake van een verboden eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst dan zou je kunnen vaststellen dat je werkgever die daardoor eigenlijk beëindigt (impliciet ontslag) en een verbrekingsvergoeding van hem vragen.

Jan Roodhooft, advocaat