Groot tekort aan STEM-profielen

Tegen 2030 kan Vlaanderen een tekort van een half miljoen werknemers met een STEM-profiel hebben. Het STEM-platform, een adviesorgaan van de Vlaamse overheid, trekt aan de alarmbel. “Als dit niet snel verandert, komt er een grote rem op de welvaartsontwikkeling in Vlaanderen”, vertelt Michael Verbeeck, coördinator van het STEM-platform.

De economie en het onderwijs worstelen met een groot tekort aan STEM-specialisten. STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics. Een mond vol Engelse termen die verwijzen naar het verband tussen wetenschap, techniek en wiskunde en vooral hoe deze onze maatschappij in de toekomst mee vorm geven. Jongeren vinden vandaag nog te weinig de studierichting die mee de toekomst van onze samenleving vorm kan geven en we hebben te weinig zij-instromers: mensen die een carrièreswitch maken richting STEM.

“Als we sterk willen staan in een internationale context, moeten we proberen zelf zoveel mogelijk technische en technologische knowhow te hebben. Daarom streven wij er met het STEM-platform onder andere naar om tegen 2030 te gaan naar 0% digibeten”, legt Michael Verbeeck uit.

Experten in het onderwijs

“Om het tekort aan STEM-experten weg te werken, moeten we ons ook focussen op de jongeren en in het bijzonder op groepen die tot op heden spontaan minder voor STEM kozen. Daarbij denk ik aan meisjes, jongeren met een migratieachtergrond en jongeren waarvan de ouders geen STEM-achtergrond hebben”, aldus de coördinator van het STEM-platform. Volgens Michael Verbeeck kan niemand nog zonder een basispakket aan STEM-competenties: “We vinden dat iedereen een STEM-basis moet krijgen, en dat niet alleen in het onderwijs.”

De rol van de bedrijfswereld

Het vakmanschap opwaarderen is volgens Michael Verbeeck ook een belangrijk deel van de oplossing. “En daarbij zien wij ook graag het verschil in statuut tussen arbeider en bediende verdwijnen”, voegt hij eraan toe. “We hebben een grote nood aan zij-stromers. Dat zijn mensen die zich omscholen naar een STEM-richting en deze competenties opdoen binnen de bedrijfswereld.”

0% digibeten

“Iedereen zou een basisniveau STEM moeten hebben, zodat we kunnen gaan naar 0% digibeten”, vervolgt Michael. “In een maatschappij die zo snel verandert, is het belangrijk om bij te blijven. Levenslang leren is hier de sleutel tot de oplossing”, besluit hij.

Mieke Vercruijsse