Focus op techniek: Donna is educatief medewerker bij Skillz

Donna De Saegher heeft een grote interesse in alles wat met onderwijs en vorming voor jongeren te maken heeft. Haar job als educatief medewerker bij Skillz, een vzw die vakantiekampen en naschoolse opvang rond praktische vaardigheden organiseert, staat haar dan ook op het lijf geschreven. “Kinderen en jongeren leren hier hun talenten ontdekken”, vertelt ze enthousiast.

Donna heeft een master pedagogiek en onderwijskunde op zak en heeft al heel wat ervaring in het jeugdwerk. Eerst als vrijwilliger, later als vakantiewerker en sinds één jaar vast in dienst als educatief medewerker. Haar job combineert ze nog met een educatieve master gedragswetenschappen.

Je werkt bij Skillz. Wat doet deze organisatie?

“Met Skillz organiseren we workshops, kampen en naschoolse opvang voor kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar rond alles wat STEAM is. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Het gaat hier eerder over het informeel leren. Denk maar aan digitaal tekenen, programmeren, experimenteren met wetenschap, houtbewerking, mode, schaken. Ons aanbod is enorm uitgebreid. Alles wat we organiseren draait rond ontwikkelen van talenten en leren. Het is fantastisch te zien dat steeds meer uitdagingen mijn pad en overtuigd worden om daar verder op in te zetten.”

Wat houdt je job als educatief medewerker in?

“Het opleiden van monitoren en het schrijven van draaiboeken, dus uitgewerkte lessen, is mijn hoofdtaak. Maar alle dagen zijn verschillend. Dagelijks heb ik contact met de monitoren, spring ik bij waar nodig en nu en dan organiseer ik ook feestjes voor hen. Ik ben eigenlijk multi-inzetbaar binnen ons team. Tijdens de kampen doe ik veel kampbezoeken waar ik gewoon kijk hoe het gaat en of er bepaalde noden zijn. Ik geef ook feedback aan de monitoren. Vermits ik zelf veel ervaring heb als monitor, vinden de monitoren het prima dat ik hen aanstuur. Ik weet waarover ik praat en kan praktijkgerichte tips geven.”

Jullie hebben geen fysiek kantoor. Heb je dan voldoende teamgevoel?

“We hebben een goede overlegstructuur die ervoor zorgt dat je niet in je eentje werkt. Ik kan steeds terugvallen op het team. Elke werkdag beginnen we met een kort overlegmoment, een huddle. Die duurt 10 tot 15 minuten en daarin overloopt iedereen wat hij/zij gisteren deed, wat vandaag op de planning staat en of er zaken zijn waar je op vastloopt en dus hulp van een collega wil. Daarnaast hebben we wekelijks een uitgebreider teamoverleg. De ene week online, de andere week fysiek in de bibliotheek van Deurne. En in het materiaalmagazijn in Antwerpen komen we elkaar ook wel eens tegen.”

Hoe zie je jezelf evolueren in je functie?

“De vzw groeit snel en dat betekent dat er steeds meer uitdagingen mijn pad zullen kruisen. Dat vind ik fijn. Ik wil graag meer inzetten op digitaal jeugdwerk. Concreet dus meer mensen digitaal samenbrengen, bijvoorbeeld voor vormingen. Zelf wil ik hier ook verder in groeien.”

Mieke Vercruijsse