De technieker van de toekomst is een crack

Twee derde van de kinderen die nu aan het lager onderwijs beginnen, zullen een beroep uitoefenen dat vandaag nog niet bestaat. Dat zegt het World Economic Forum. We staan aan de vooravond van de vierde technologische revolutie en dat betekent dat over 15 of 20 jaar onze jobs en loopbanen er totaal anders zullen uitzien.

De techniek en de digitale wereld gaan elkaar steeds meer beïnvloeden. Ongekende informaticatoepassingen, robots, zelfsturende voertuigen of virtuele realiteit komen er sneller aan dan we verwachten. En dat zal niet ongemerkt voorbijgaan. Ook in technische beroepen verwachten we de komende jaren een heuse ommezwaai. De veranderingen die nu al ingezet zijn voor de technici in onze bedrijven, zijn pas het begin.

Creativiteit

Informatisering en robotisering nemen een steile vlucht. De snelheid waarmee het ingevoerd wordt, verschilt nog sterk tussen de bedrijven, maar we kunnen er niet meer naast kijken.”, zegt Giovanni Pauwels, strategisch accountmanager industrie bij VDAB. Het Economisch Forum stelt dat we met de enorme mogelijkheden die door digitalisering en automatisering gecreëerd zullen worden, heel veel creativiteit aan de dag zullen moeten leggen om daar het maximum uit te halen. Die creativiteit van de mens zal de meerwaarde vormen voor de jobs van de toekomst.

Nieuwe dimensie

“Vroeger moesten technici vooral de kennis hebben over het mechanische, elektrische en elektronische. Door de nauwere samenwerking tussen verschillende afdelingen, de hogere snelheden en de toegenomen complexiteit van het machinepark, moet die technieker vandaag op basis van alle mogelijke informatie de problemen oplossen. Hij kan dus niet meer zonder laptop of tablet. En in vele gevallen zal hij de problemen ook nog vanop afstand moeten oplossen. Het internet krijgt op die manier een nieuwe dimensie”, kijkt Giovanni Pauwels vooruit op de kennis en vaardigheden die straks van een technieker gevraagd zullen worden. “Door werkzoekenden aan te moedigen om op alle mogelijke manieren hun competenties te ontwikkelen, willen we vanuit VDAB kort op de bal spelen om ook bij deze industriële omwenteling de aansluiting met de arbeidsmarkt mogelijk te maken”, besluit de strategisch accountmanager.