De technieker van de toekomst heeft veel talenten

De vierde technologische revolutie staat voor de deur. Techniek en digitale technologie raken steeds meer verweven met elkaar. Onze loopbanen zien er over 15 tot 20 jaar dan ook compleet anders uit.

Robots, zelfsturende voertuigen of virtuele realiteit komen er sneller aan dan we verwachten en zorgen in de technische beroepen voor een heuse ommezwaai.

“Informatisering en robotisering nemen een steile vlucht”, zegt Giovanni Pauwels, strategisch accountmanager industrie bij VDAB. “De snelheid van die ommezwaai verschilt nog sterk tussen de bedrijven, maar we kunnen er onmogelijk naast kijken.”

Extra dimensie

Vroeger moesten technici vooral kennis hebben over mechanische, elektrische of elektronische processen en machines. Door de nauwere samenwerking tussen de verschillende afdelingen, de hogere snelheden en de toegenomen complexiteit in het machinepark, moeten techniekers straks met heel wat factoren rekening houden om problemen op te lossen. “De technieker van de toekomst kan niet meer zonder zijn laptop of tablet”, zegt Giovanni Pauwels. “En in vele gevallen zullen problemen nog vanop afstand opgelost moeten worden. Het internet krijgt daardoor ook nog eens een extra dimensie.”

Talenten gebruiken

Machines zullen eenvoudige taken overnemen van mensen. De manier waarop we werken, zal grondig veranderen. Om die evolutie bij te benen, moeten we zorgen dat mensen vaardigheden krijgen die hen probleemoplossend, in teamverband en erg flexibel leren werken. In een arbeidsmarkt waarin het steeds moeilijker wordt om de juiste mensen te vinden moeten we optimaal gebruik maken van de diversiteit in de samenleving om jongeren, mensen met een beperking, 50-plussers, laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond zoveel als mogelijk in te schakelen in de vrijgekomen plaatsen. In een technische sector waar het aantal knelpunten wellicht nog zal toenemen, hebben we alle talenten nodig om onze eigen toekomst te verzekeren.

VDAB is overtuigd van de noodzaak om alle werkzoekenden aan te moedigen om zich aan te passen aan die nieuwe ontwikkelingen. Door hen kansen te bieden om hun vaardigheden te ontwikkelen via opleiding of werkplekleren, moeten ze beter aansluiting bij de arbeidsmarkt vinden.