Ben je als technicus een arbeider of bediende?

Als je een technische functie hebt binnen een bedrijf kan je soms als bediende en soms als arbeider aan de slag zijn. Kan je werkgever kiezen hoe hij je benoemt? Heeft het onderscheid tussen een arbeider en een bediende nog een concreet belang?

Criterium

Of je als arbeider dan wel als bediende werkt hangt af van de concrete functie die je in het bedrijf hebt. De ene technische functie is nu eenmaal de andere niet. Sommige technici zijn dan ook te beschouwen als arbeiders terwijl andere als bedienden moeten worden aanzien. Het criterium om een arbeider van een bediende te onderscheiden is trouwens eerder vaag. Men zegt namelijk dat een arbeider meer bepaald iemand is die voornamelijk met zijn handen werkt en een bediende iemand die voornamelijk met zijn hoofd werkt.

Verkeerd statuut

Gaf je werkgever je een verkeerd statuut (hij beschouwde je bijvoorbeeld als arbeider terwijl je in werkelijkheid een bediende bent) dan kan je vragen dat je werkgever dat rechtzet en je een ander statuut geeft. Ook de sociale inspectie zou bijvoorbeeld moeilijk kunnen doen. Je kan die rechtzetting dan niet enkel voor de toekomst vragen maar ook voor het verleden. Heeft de herkwalificatie bijvoorbeeld gevolgen voor je verloning (waardoor je meer gaat verdienen) dan kan je ook vragen dat je werkgever je voor het verleden een bijstorting doet.

Er zijn verschillen

De kwalificatie arbeider of bediende is niet louter een theoretisch gegeven. Het heeft ook praktische gevolgen. Ondanks het ingevoerde eenheidsstatuut blijven er nu eenmaal een aantal verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden. Zo word je bijvoorbeeld als arbeider in een uurloon betaald, terwijl een bediende een maandloon krijgt. Een arbeider krijgt verder zijn vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, terwijl een bediende zijn vakantiegeld ontvangt van zijn werkgever. Daarnaast bestaan er bij een arbeider meer mogelijkheden om werkloos te worden gesteld en ligt de tussenkomst voor je werkgever bij gewaarborgd loon wegens ziekte lager bij arbeiders dan bij bedienden.

Jan Roodhooft, advocaat