Ben je als technicus aansprakelijk bij een fout in een herstelling?

Door een onachtzaamheid kan er wel eens iets fout gaan bij een technische ingreep of herstelling. Maar wat zijn de gevolgen voor jou als iemand daardoor schade lijdt? Kan die (of je werkgever) je daarvoor dan aansprakelijk stellen?

Stel het je maar voor: door een verkeerde manipulatie bij de herstelling van een machine loopt die vast en is ze stuk. Of misschien heeft een foute herstelling wel tot gevolg dat de operator van de machine bij het gebruik daarvan gewond raakt.

De regel

Als je als werknemer een fout begaat in het kader van de uitvoering van je arbeidsovereenkomst, hoef je je niet te veel zorgen te maken. Je werkgever (of diegene die schade lijdt door jouw toedoen) kan je daarvoor namelijk in principe niet aansprakelijk stellen. Je werkgever op zijn beurt kan desgevallend wel aansprakelijk gesteld worden door de klant bij wie de foute herstelling werd uitgevoerd. Mogelijks heeft je werkgever trouwens voor dergelijke aansprakelijkheden een verzekering afgesloten.

Uitzonderingen

Op de voorgaande regel bestaan er niettemin een aantal uitzonderingen. Meer bepaald kan je werkgever (of diegene die schade leed door jouw toedoen) je wel aansprakelijk stellen als er sprake is van een herhaalde lichte fout, een zware fout of bedrog in jouwen hoofde. Heb je al geregeld foute interventies of herstellingen gedaan in een relatief korte tijdsspanne dan kan je dus wel eventueel aansprakelijk gesteld worden. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld moedwillig een fout beging bij een herstelling en dat omdat je een discussie had met je werkgever of met de klant.

Andere afspraken?

Je werkgever kan in de arbeidsovereenkomst die hij met je afsluit geen andere afspraken met je maken. Doet je werkgever dat wel en geeft hij aan dat je ‘ruimer’ aansprakelijk bent, dan zal zo’n clausule in je arbeidsovereenkomst niet geldig zijn. Wat desgevallend wel zou kunnen is dat een collectieve arbeidsovereenkomst die algemeen verbindend is verklaard de aansprakelijkheid tegenover de werkgever uitbreidt.

Jan Roodhooft, advocaat