Ben je aansprakelijk als er iets misgaat na een technische interventie?

Als technicus doe je misschien wel eens interventies bij klanten van je werkgever. Maar wat gebeurt er als er daarbij iets misgaat en de klant daardoor schade lijdt? Kan je werkgever je daar dan voor aansprakelijk stellen?

Stel het je maar voor: je doet een technische interventie aan een machine bij een klant en je begaat daarbij een vergissing waardoor de machine zwaar beschadigd raakt of er, erger nog, bijvoorbeeld uiteindelijk zelfs brand uitbreekt bij de klant. Kan je werkgever, als die door de klant daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, dan de schade bij jou verhalen?

Beperkte aansprakelijkheid

Als werknemer ben je gelukkig maar beperkt aansprakelijk voor schade die je tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst veroorzaakt aan bijvoorbeeld klanten van je werkgever. De wet zegt nu eenmaal dat ingeval een werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of derden schade berokkent hij enkel aansprakelijk is voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Tenzij je al geregeld zo’n schade veroorzaakte of werkelijk zeer zwaar in de fout ging hoef je dus niet te vrezen dat je werkgever bij jou komt aankloppen.

Andere afspraken?

Je werkgever kan in de arbeidsovereenkomst die hij met jou afsloot ook geen andere afspraken maken. Zet hij daarin een bepaling waardoor er een grotere aansprakelijkheid bij jou wordt gelegd, dan is zo’n afspraak niet geldig. Iets anders wordt het als er in jouw sector een algemeen verbindend verklaarde cao zou bestaan die toch een ruimere aansprakelijkheid oplegt. In de praktijk zal dat allicht niet het geval zijn.

Bijberoep

Heb je als technicus ook een zelfstandig bijberoep en bega je de fout in het kader daarvan, dan riskeer je wel aansprakelijk te zijn voor de schade die bij je klant ontstaat. Het is dan ook belangrijk om je voor zulke mogelijke schadegevallen te verzekeren.

Jan Roodhooft, advocaat