Als een werkgever je als praktische proef een aantal technische interventies laat doen…

Je solliciteert voor een technische functie in een bedrijf. De werkgever vraagt je om als praktische proef een aantal technische interventies te doen. Is dat zo maar mogelijk? Kan je iets doen als je vervolgens toch niet wordt aangeworven?

Als je solliciteert en de werkgever je vraagt om een praktisch proef te doen, kan het wel eens zijn dat je de indruk hebt dat de werkgever in kwestie je eigenlijk een tijdje als gratis arbeidskracht inschakelt. Moet je dat dan zomaar aanvaarden?

Niet elke proef kan

Een werkgever kan je wel degelijk een praktische proef laten doen om te zien of je wel geschikt bent voor de functie. Toch is niet elke soort proef toegelaten. Zo zegt cao nr. 38 dat een dergelijke proef niet langer mag duren dan nodig om de bekwaamheid van de sollicitant te testen. Een kandidaat-werkgever mag je dan ook bijvoorbeeld niet de hele dag of zelfs meerdere dagen een praktische proef laten doen in het bedrijf.

De proef mag verder geen rendabele activiteit vormen voor het bedrijf. Zo kan de werkgever je bijvoorbeeld niet naar een klant sturen om daar een aantal herstellingen te doen. De werkgever waar je solliciteert mag je ten slotte ook niet betalen voor de proef. Je eventuele kosten mag hij wel betalen.

Weigeren?

Vraagt een werkgever je als sollicitant toch om een proef te doen die volgens jou te ver gaat dan zou je dat vooreerst kunnen weigeren. Weet wel dat de kans dan bestaat dat je niet meer in aanmerking komt voor de functie. Je zou dan wel eventueel een schadevergoeding kunnen vorderen wegens een onterechte weigering doch de kansen op succes van zo’n actie zijn zeer twijfelachtig.

Opzegvergoeding?

Doe je de proef toch en word je niet aangeworven dan zou je kunnen argumenteren dat er een arbeidsovereenkomst tot stand kwam met het bedrijf waar je ging solliciteren. Je zou dan eventueel een verbrekingsvergoeding kunnen vragen. Overweeg voor je zo’n actie wil ondernemen wel of je over voldoende bewijzen beschikt en of het sop uiteindelijk de kool wel waard is.

Jan Roodhooft, advocaat