Aantal vacatures technische jobs blijft stijgen

Afgelopen jaar ontving VDAB 85.888 vacatures voor leidinggevende en technische jobs in de industriële sector. Het aantal stijgt al voor het vierde achtereenvolgende jaar. Maar 2016 kenmerkte zich door een opvallende groei in de vraag vanuit de bedrijfswereld. Op één jaar tijd meldden de Vlaamse bedrijven 30% meer vacatures.

Er is het meeste vraag naar industriële technici. Andere gegeerde profielen zijn die van metaalbewerkers en algemene productiewerkers. Op 4 jaar tijd groeide de vraag naar technisch geschoolde leidinggevenden met bijna 60%. De aantrekkende economie en de noodzakelijke vervanging van babyboomers die met pensioen gaan, zijn belangrijke redenen voor de groeiende vraag in de Vlaamse industrie.

“Ook inhoudelijk zien we de vraag veranderen”, klinkt het bij VDAB, “We evolueren steeds meer naar een soort algemene technicus die het proces wel moet kennen en beheersen, maar op basis van de analyse van verschillende gegevens de productie, het onderhoud en de herstellingen moet plannen met een zo beperkt mogelijke impact op het gehele proces.

Volgens VDAB is de digitalisering en robotisering nu pas goed begonnen. Voor gespecialiseerde producten die door sommige kleinere bedrijven worden afgeleverd, geldt dan weer dat die nood hebben aan hoogtechnologische machines, gekoppeld aan digitale systemen en ook heel dikwijls aan het internet.

Info: www.vdab.be