4 competenties voor de technici van de toekomst

In een werkomgeving waar technische en technologische vernieuwingen een hoge vlucht nemen, zal het voor werknemers niet meer volstaan om alleen op basis van hun technische vaardigheden en vakkennis, de problemen het hoofd te bieden.

Als gevolg van de omwentelingen die er zitten aan te komen, zullen technici over extra vaardigheden moeten beschikken om productief te blijven. Zo zorgen ze er mee voor dat het bedrijf op een competitieve en efficiënte manier zijn producten aflevert.

Onderstaande vier competenties zijn straks onmisbaar.

1. Sociale vaardigheden:

Je legt op een vlotte en directe manier contacten met anderen en weet hen perfect aan te voelen in uiteenlopende situaties.

2. Kritisch nadenken:

Je bent bekwaam om oplossingen en antwoorden te bedenken die verder gaan dan de standaard aangeleerde regeltjes of voorgeprogrammeerde oplossingen

3. Probleemoplossend denken:

Je hebt weinig problemen om grote hoeveelheden data te verwerken en ze ook op de gepaste manier te interpreteren. Je moet in staat zijn om de essentie te destilleren uit de grote hoeveelheden gegevens die een computer je levert.

4. Creativiteit

Je begrijpt de kunst om ideeën en concepten te bedenken vanuit verschillende invalshoeken en daar verbanden tussen te leggen. Zo slaag je er in om tot een degelijke oplossing te komen.

“Door werkzoekenden aan te moedigen om via opleidingen op alle mogelijke manieren hun competenties te ontwikkelen, willen we vanuit de VDAB kort op de bal spelen om ook in de industriële sector de aansluiting met de arbeidsmarkt mogelijk te maken”, zegt Giovanni Pauwels, strategisch accountmanager bij VDAB hierover.