Effectief delegeren, hoe doe je dat?

Naarmate je hoger klimt op de carrièreladder, zal je ook grotere verantwoordelijkheden krijgen. Dat houdt in dat je zal moeten aantonen dat je met een team kan werken en dat je opdrachten kan delegeren. We geven je alvast enkele tips mee.

Maar meer dan één professional heeft al vaker ondervonden dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Daarom bestaat vaak de reflex “om het toch maar zelf te doen.” Maar daarmee schiet je jezelf op lange termijn in de voet. Effectief leren delegeren is goed voor jezelf én voor de organisatie waarvoor je werkt.

1. Maak een duidelijk overzicht van taken die je beter aan anderen overlaat
Goed delegeren begint met zelfkennis. Je kan niet in alles even goed zijn. Het is een kunst om dat toe te geven en om rond je te kijken en de kwaliteiten van anderen in te schatten. Zij die professioneel het verst komen, zijn zij die erin slagen om de juiste talenten van anderen in te zetten.

2. Communiceer klaar en duidelijk
Hoe kan je verwachten dat een taak die je hebt gedelegeerd correct wordt uitgevoerd als je niet op de juiste manier duidelijk hebt gemaakt waar je verwachtingen precies liggen? Hoe beter je communiceert over de precieze output, hoe groter de kans dat de taak die je delegeert, tot een goed einde wordt gebracht.

3. Wees transparant en geef alle informatie door
Deze tip sluit aan bij de vorige. Als jij een opdracht delegeert, dan weet je precies wat er moet gebeuren. Maar voor diegene die de opdracht krijgt is dat niet noodzakelijk het geval. Trek zorgvuldig na of hij of zij elke informatie heeft gekregen die nodig is.

4. Toon dat je er vertrouwen in hebt
Eén van de grootste en helaas vaakst voorkomende fouten bij delegeren is dat je veel te veel gaat “schoonmoederen”. Met andere woorden, als je een taak eenmaal uit handen hebt gegeven, dan doe je er echt geen goed aan met om de haverklap te vragen of het wel lukt en hoever diegene aan wie je hebt gedelegeerd al staat.

5. Neem geen taken terug
Door te delegeren is een bepaalde taak niet meer jouw verantwoordelijkheid. Neem een taak dan ook niet terug. Het kan gebeuren dat iemand toch moeite heeft met het uitvoeren van de taak of nog vragen heeft. Dat kan en jouw enige rol is dan ook beschikbaar blijven voor tussentijdse communicatie. Zo kan je input geven, maar het is zaak om erover te waken dat je de opdracht niet opnieuw zelf helemaal in handen neemt.

Geert Degrande