Laat jij het werk los na de uren?

Kan jij makkelijk deconnecteren van het werk na de werkuren? En respecteert jouw baas dan ook die onbereikbaarheid? Zes op de tien werknemers heeft problemen om werk los te laten na de uren en een op de vijf volgt nog telefoons en mails op tijdens vakantie.

De Arbeidsdeal, die de federale regering in februari afklopte, voorziet in het ‘deconnectierecht’ voor werknemers. Concreet: de Belg heeft het recht om offline te gaan na de werkuren en niet te reageren op telefoons of mails die dan binnenkomen. De sociale partners onderhandelen momenteel hoe de afspraken daarover in collectieve arbeidsovereenkomsten worden vastgelegd. Uit een onderzoek van hr-dienstengroep Acerta blijkt dat er terecht aandacht wordt voor gemaakt in de arbeidsdeal. Meer dan zes op de tien (64%) Belgen hebben op dit moment moeite om te deconnecteren van het werk. Twee jaar geleden was dat nog 58%. Van de Belgen die na de uren nog steeds met hun werk bezig zijn, kan 47% soms niet loskoppelen. 17% kan zijn werk nooit vergeten.

Vooral jongeren hebben het moeilijk

Vooral twintigers en dertigers hebben het moeilijk om te deconnecteren van het werk. Onder de twintigers heeft 82% soms of altijd moeite om te deconnecteren, bij de dertigers is dat 67 %. Bij de vijftigers (57%) en de zestigplussers (51%) liggen de cijfers beduidend lager.

De rol van de werkgever

Nochtans kan 76% van de werknemers beslissen wanneer ze mails beantwoorden tijdens een werkdag en krijgen ondernemingen een gemiddelde score van 7 op 10 voor wat betreft het respecteren en bewaken van bereikbaarheid van zijn/haar medewerkers. “Bedrijven kunnen niet met ‘one size fits all’-maatregelen de problemen rond deconnectie oplossen. De vraag is immers waarom iemand niet kan of wil deconnecteren. Als iemand door zijn/haar job gebeten is, is het niet fout om meer dan enkel tijdens de reguliere uren met hun werk bezig te zijn. Maar als iemand altijd geconnecteerd blijft uit schrik voor de baas, voor het vervolg van de carrière, onder druk van klanten, dan zit er natuurlijk wel structureel iets fout”, vertelt Jochen Bessemans, manager Boost Your Talent van Acerta Consult.

Grote verantwoordelijkheid ligt bij werknemer

Jochen Bessemans gaat verder: “Werkgevers zetten zeker al in op échte autonomie voor medewerkers. Ze kunnen dit proces nog versterken door op maat te werken. Opgelegde deconnectie, door bijvoorbeeld het mailverkeer af te sluiten na 18 uur, past niet in dat plaatje. Mensen moeten mogen aangeven wat voor hen werkt en op basis daarvan kunnen er dan duidelijke afspraken worden gemaakt, onder andere over bereikbaarheid en beschikbaarheid bij thuiswerk en na de kantooruren en welk communicatiekanaal je best gebruikt voor welke urgentie. Een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid om te deconnecteren na de werkuren, ligt bij de werknemer zelf, zo blijkt uit ons onderzoek.”

Mieke Vercruijsse