Glaasje op onder collega’s?

De komende weken klinken ongetwijfeld heel wat collega’s samen op het nieuwe jaar. Vaak met bubbels in het glas. Maar mag er zomaar alcohol geschonken worden op de werkvloer? Matthias Debruyckere, juridisch expert bij hr-dienstengroep Liantis, beantwoordt hierover vijf vragen.

Mag een werkgever alcohol schenken op de werkvloer?

De werkgever heeft een voorbeeldfunctie en mag dus alcoholgebruik of -misbruik niet aanmoedigen. Volgens de zogenaamde cao 100 moet de werkgever zelfs verplicht een preventief alcohol- en drugbeleid voeren. Dat betekent uiteraard niet dat alcohol aanbieden op een bedrijfsfeestje verboden zou zijn. De cao vraagt wel om er richtlijnen over op te stellen en zo overmatig drankgebruik tegen te gaan.

Wat als er een ongeval gebeurt op een eindejaarsfeestje?

Ongevallen die gebeuren tijdens bedrijfsfeestjes die de werkgever organiseert, zijn arbeidsongevallen. Dat geldt ook voor ongevallen tijdens de verplaatsing naar huis na het feestje. De werknemer is daar immers aanwezig in het kader van zijn of haar arbeidsovereenkomst. Let wel: de andere voorwaarden om van een arbeidsongeval te spreken, blijven natuurlijk ook gelden (een letsel, een plotselinge gebeurtenis…).

Wat als een dronken werknemer een ongeval veroorzaakt na het feestje?

Een werknemer die dronken vertrekt vanop het nieuwjaarsfeestje naar huis en betrokken raakt in een ongeval, kan aanspraak maken op een schadevergoeding bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Zelfs als de werknemer het ongeval zelf veroorzaakt. Enkel wanneer de werknemer het ongeval met opzet veroorzaakt, vervalt zijn recht op een vergoeding. Dronkenschap wordt echter niet automatisch beschouwd als een opzettelijke fout.

Moet een werkgever instaan voor het vervoer na het feest?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Laat een werknemer daarom nooit dronken naar huis vertrekken. Bel een taxi, laat hem thuisbrengen door een collega of bel de partner op. Wat je werkgever ook kan doen, is zorgen voor collectief vervoer: een busje dat de medewerkers naar huis brengt is gezellig én veilig. Maar dat is uiteraard geen verplichting.

Is de werkgever verplicht een alcoholbeleid te voorzien in de organisatie?

Cao 100 bepaalt dat werkgevers verplicht zijn om een eigen preventief beleid uit te werken. In een eerste (verplichte) fase moet die de uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en drugsbeleid in de onderneming bepalen, concretiseren in een beleids- of intentieverklaring en ze in het arbeidsreglement opnemen. In een tweede (facultatieve) fase kan de werkgever het beleid verder uitwerken met concrete regels, procedures, hulpverlening en sensibilisering.

Mieke Vercruijsse