Emancipatie op de werkvloer: wat betekent dat nu eigenlijk?

Emancipatie op de werkplek: ook vandaag is het nog altijd een heet hangijzer. Er zelf actief aan bijdragen, kan je natuurlijk enkel wanneer je ook echt begrijpt waar het in regel om gaat. Wij leggen het graag even uit.

Emancipatie: volgens het Van Dale-woordenboek is dat het toestaan of verwerven van gelijke rechten aan/door een groep die was achtergesteld. Emancipatie is dus veel meer dan enkel gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Nochtans wordt het begrip hiermee het vaakst geassocieerd. Feit is dat organisaties beter presteren wanneer alle werknemers gelijke kansen hebben en zich veilig en gerespecteerd voelen. Dat vereist een proactieve aanpak.

Breed begrip

Emancipatie is een breed begrip. Kort samengevat beschrijft het de ontwikkeling van gelijke rechten en zelfstandigheid voor groepen die werden gediscrimineerd. Dat geldt dus niet alleen voor mannen/vrouwen, maar bijvoorbeeld ook voor andersvaliden, etnische minderheden of LGBTQIA+. Emancipatie op de werkvloer betekent dat al deze groepen gelijke kansen en mogelijkheden krijgen ongeacht hun geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken. Iedereen moet gelijke toegang hebben tot opleidingsmogelijkheden, promoties en salarissen, zonder dat er sprake is van discriminatie of vooroordelen.

Iedereen gelijkwaardig

Emancipatie op het werk gaat met andere woorden over het creëren van een cultuur waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. En waarbij alle mogelijke, discriminerende stereotypes worden doorbroken. Dat noemen ze dan een inclusieve werkomgeving. Het bereik daarvan is ook opgenomen in het Belgisch Arbeidsrecht. Het is voor je baas dan ook zaak om een constructief plan op te stellen en te implementeren om misstanden op de werkplek te voorkomen. Zijn er toch incidenten, dan moet er een aanspreekpunt zijn om dat te melden. Zo’n aanspreekpunt moet een vertrouwenspersoon hebben waar je naartoe kan met klachten die je liever niet met je baas bespreekt.

Meer innovatiekracht

Het faciliteren van andere feestdagen (Suikerfeest, Chanoeka…) is bijvoorbeeld een van de manieren om te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer. Het World Economic Forum (WEF) stelde in 2019 al vast dat bedrijven met een degelijk diversiteitsbeleid meer innovatiekracht, creativiteit en winst laten zien. Organisaties die serieus werk willen maken van emancipatie, moeten dat top-down regisseren. Alleen als het management erin gelooft, heeft het emanciperen op de werkvloer kans van slagen. Ook moeten alle werknemers de kwaliteiten van collega’s met een andere achtergrond (h)erkennen, en zien wat hen dat oplevert.

Pascal Dewulf

Bron: intermedair.nl