Een ruzietje op de werkplek? Prima voor het succes van je bedrijf!

Het gebeurt op de beste werkplekken dat je mekaar eens (even) professioneel in de haren vliegt. Sterker nog: je baas/bedrijf vaart er wel bij. Dit is waarom.

Af en toe ontstaat er op de werkplek al eens onmin, discussie of zelfs conflict. Het idee roept echter gevoelens op van boosheid, negativiteit en ongemak. Bij de meeste professionals is het ingebakken om geen confrontatie op te zoeken. Dat vermijdingsgedrag is echter niet goed voor je emotionele integriteit en nog minder voor de innovatiecurve van het bedrijf waar je aan de slag bent.

Optimale keuzes

In haar boek The Good Fight maakt auteur en organisatiecoach Lian Davey duidelijk dat conflicten op de werkplek onvermijdelijk zijn om als team, maar ook als bedrijf te groeien. Discussies zijn volgens de auteur broodnodig om de betrokken partijen te overhalen om de meest optimale keuzes te maken. Hoe wordt een sales initiatief een win-win voor zowel de klant als het bedrijf? Hoe maak je een productinnovatie tot een succes voor het designteam maar ook voor het marktaandeel van de onderneming? Het uit de weg gaan van discussies (en uitkomsten) rond het ‘waarom’ van belangrijke beslissingen werkt op lange termijn immers averechts.

Primordiaal

Uiteraard is de bedrijfscultuur primordiaal om een gezonde omgeving te creëren waar discussies positief stuwend kunnen werken. Het onderdrukken van conflictsituaties (tegengestelde opvattingen het zwijgen opleggen, moeilijke gesprekken vermijden of afblokken…) is dan ook helemaal geen goede zaak. Studies tonen volgens de auteur immers aan dat het vertrek van medewerkers vaak te wijten is aan te weinig inspraak en een gebrek aan directe betrokkenheid binnen het bedrijf. Door sceptici en/of kritische geesten binnen het bedrijf te negeren of de mond te snoeren, dreigt immers een cultuur van cynisme te ontstaan waarbij niemand nog echt wil anticiperen op risico’s en verandering.

Hand in hand

Bottom line: conflicten zijn goed voor jou, je collega’s en het bedrijf waar je aan de slag bent. Het kan prestaties verbeteren, objectieven scherp(er) stellen, teams helpen om een band op te bouwen en de werkplek te verrijken. Waar het om gaat, is hoe je conflicten gebruikt om netelige obstakels aan te pakken en moeilijke knopen door te hakken. Met andere woorden: innovatie op de werkplek en gezonde discussies gaan hand in hand.

Pascal Dewulf