6 werktalenten waarvan jij er gegarandeerd 2 hebt

Een succesvol team bestaat best niet uit allemaal mensen met dezelfde professionele kwaliteiten. Er zijn namelijk zes cruciale eigenschappen die je in je team moet hebben om optimaal te functioneren. Hoe meer mensen met verschillende talenten van dat roemruchte klavertjezes in je team, hoe productiever en innovatiever jullie zullen zijn. Goed nieuws: jij hebt alvast minstens twee van die zes talenten.

Volgens Patrick Lencioni, specialist in teameffectiviteit, kan je pas echt succesvol samenwerken wanneer zes specifieke (werk)talenten zijn vertegenwoordigd in een team. Sterker nog: Lencioni schreef er zelfs een boek over met de titel: De 6 talenten voor teamwork. Elk van ons zou minstens twee van die zes talenten bezitten. Reflectie

Het vermogen om te overdenken en vragen te stellen die tot antwoorden en acties leiden, is niet te onderschatten in een goed functionerend team. Medewerkers die dit talent hebben, zijn van nature geneigd om dit proces telkens opnieuw te doorlopen. Ze observeren bovendien de wereld om hen heen. Daarbij vragen ze zich af of dingen niet anders zouden moeten/kunnen. En ook of er ongebruikt potentieel is dat zou kunnen worden ingezet.

Vindingrijkheid

Hierbij draait het volledig om het aanbrengen van nieuwe ideeën en oplossingen. Medewerkers met dit talent kunnen snel dingen organiseren of creatief aan de slag gaan, vaak met weinig richting en context. Dat zijn vaak de mensen die in het team worden bestempeld als ietwat visionair omdat hun ideeën zomaar uit de lucht lijken te komen vallen.

Oordeelsvermogen

Het instinct, de intuïtie en de goede kijk op dingen. Medewerkers met dit talent hebben een natuurlijke gave om een idee of een situatie in te schatten, ook zonder veel data of kennis. Ze hebben daarnaast ook veel inzicht in het grotere plaatje. Ze verliezen zich niet in nodeloze details en vertrekken vaak vanaf een hoger denkniveau (bijvoorbeeld intrinsiek doorzicht van een specifieke sector). Door vanuit die optiek gebruik te maken van patroonherkenning of onderbuikgevoel kunnen ze waardevolle adviezen en feedback formuleren.

Aansporing

Hierbij gaat het om het vinden, motiveren en prikkelen van mensen om in actie te komen voor een bepaald idee of initiatief. Medewerkers met dit talent zijn van nature geneigd te inspireren en anderen te enthousiasmeren. Beschouw het als een soort van (figuurlijke) zweepslagfunctie. Voorts hebben ze er geen moeite mee om mensen te overhalen hun plannen te herzien of te veranderen. Of om zelfs die plannen te laten vallen en aan iets compleet nieuws te beginnen. Ze hebben met andere woorden een agile mindset.

Ondersteuning

Iemand die de teamleden ondersteunt en coacht, is van levensbelang in een goed geolied team. Medewerkers met dit talent zijn er goed in om zonder voorwaarden of beperkingen te reageren op de behoefte van anderen. Ze zijn van nature geneigd om anderen te helpen hun doelen te bereiken. Ze zijn als het ware de smeerolie van het teamradertjes om het even met een metafoor te zeggen.

Doorzettingsvermogen

Medewerkers met dit talent zijn niet alleen in staat, maar ook van nature geneigd, om projecten af te ronden. Ze gaan door tot het gaatje. Ze krijgen energie van het overwinnen van obstakels en vinken graag hun to-dolijst af.

Pascal Dewulf

Bron: intermediair.nl