Een jobstudent aannemen als eenmanszaak in 10 stappen

Je hebt een eenmanszaak en wil een jobstudent aannemen? Dat kan, maar er zijn heel wat regels en administratieve verplichtingen die je moet volgen. Hou volgend stappenplan in gedachten:

  1. Maak je kenbaar als werkgever bij de RSZ door een RSZ-nummer aan te vragen.
  2. Doe een dimona-aangifte om te laten wanneer de student zal starten en stoppen met werken.
  3. Sluit een arbeidsongevallenverzekering af, dit is verplicht.
  4. Je sluit aan bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
  5. Ieder kwartaal doe je een dmfa-aangifte om de precieze werkuren- en tijden van de student door te geven.
  6. Zoek op wat de te hanteren minimumlonen zijn volgens de leeftijd van de student en de sector waarin je zit. Vanaf 21 jaar is dat in de meeste gevallen het GGMMI. Dat is het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.
  7. Hoe het aantal dagen dat de student werkt nauwlettend in het oog. Dit mag de termijn van 50 kalenderdagen per jaar niet overschrijven.
  8. Stel een arbeidsovereenkomst voor studenten op. Dit is gebaseerd op een gewone overeenkomst, maar bevat specifieke vermeldingen. De arbeidsovereenkomst voor studenten dient om de jongere te beschermen.
  9. Je zorgt ook voor een arbeidsreglement dat de student op de eerste werkdag onvangt en ondertekent.
  10. Hoe enkele regels in acht: studenten mogen geen overuren presteren, krijgen regelmatig een pauze, mogen in principe niet op een zon- of feestdag werken (er zijn uitzonderingen zoals bakkerijen,…) en kunnen niet langer dan 12 maanden ononderbroken voor jou werken aan het voordelige RSZ tarief.

Handige tools

Kijk of je een sociaal secretariaat kan inschakelen. Zij kunnen heel wat administratie, bepaalde aangiftes en loonberekeningen overnemen. Ook kunnen zij je steeds adviseren en wegwijs maken wat betreft regelgevingen en beschikken zij over modelcontracten of arbeidsreglementen waarop je je kan baseren.

Op de site studentatwork.be kan een student opzoeken hoeveel dagen hij/zij nog kan werken en een attest afprinten.

Eveline Janssens

Vind een job in de buurt van