Kan stress na een woordenwisseling een arbeidsongeval zijn?

Als men het heeft over arbeidsongevallen denkt men nagenoeg steeds aan werknemers die een fysiek letsel overhouden aan een plotse gebeurtenis op het werk. Maar kan er ook sprake zijn van zo’n arbeidsongeval ingeval van een psychisch letsel?

Wat is het?

De wet zegt dat een arbeidsongeval elk ongeval is dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Bovendien worden als arbeidsongeval beschouwd het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk en het ongeval dat een werknemer buiten de uitoefening van zijn overeenkomst is overkomen, maar dat veroorzaakt is door een derde wegens de uitvoering van de overeenkomst.

Voorwaarden

Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken, moeten er een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo moet het ongeval zich hebben voorgedaan tijdens de werkuren en door toedoen van de uitvoering ervan. Er moet verder sprake zijn van een externe oorzaak die een letsel veroorzaakt. Tevens moet het om een ‘plotse gebeurtenis’ gaan.

Ook bij een psychisch letsel?

Het letsel dat je overhoudt aan de plotse gebeurtenis hoeft geen fysiek letsel te zijn. De wet stelt nergens dergelijke voorwaarde voorop. Dat betekent dan ook dat er wel degelijk sprake kan zijn van een arbeidsongeval als je een psychisch letsel overhoudt aan de plotse gebeurtenis. Zo werd in de rechtspraak al aanvaard dat wie een posttraumatische stressstoornis overhield aan een hevige woordenwisseling op het werk (en daardoor meerdere maanden arbeidsongeschikt was) wel degelijk het slachtoffer was van een arbeidsongeval.

Om bij een psychisch letsel van een arbeidsongeval te kunnen spreken is natuurlijk wel vereist dat alle andere voorwaarden om van een arbeidsongeval te kunnen gewagen, vervuld zijn. In dat verband volstaat het dat jij als werknemer kan bewijzen dat er een plotse gebeurtenis was op het werk en dat er sprake is van een letsel. Er bestaat dan nu eenmaal een vermoeden dat het letsel het gevolg is van een ongeval.

Jan Roodhooft, advocaat